Politechnika Poznańska rozpoczyna rekrutację (LISTA KIERUNKÓW)

Politechnika Poznańska fot. L. Łada

Ponad 4 tysiące miejsc na 37 kierunkach studiów pierwszego stopnia, w tym 7 w języku angielskim. Politechnika Poznańska zaprasza maturzystów, którzy mogą się zapisywać w systemie rekrutacyjnym do 6 lipca.

Obecnie Politechnika Poznańska kształci obecnie prawie dwadzieścia tysięcy studentów, z którymi pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12. drugiego stopnia.

Kierunki studiów w Poznaniu 2022/2023 na Politechnice Poznańskiej:

ARCHITEKTURA, Wydział Architektury PP
ARCHITEKTURA WNĘTRZ, Wydział Architektury PP
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP
BIOINFORMATYKA, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP
BUDOWNICTWO, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP
ELEKTROMOBILNOŚĆ, kierunek międzywydziałowy
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP
ELEKTROTECHNIKA, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP
ENERGETYKA, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP
FIZYKA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP
INFORMATYKA, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, Wydział Inżynierii Zarządzania PP
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, Wydział Inżynierii Mechanicznej PP
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, Wydział Technologii Chemicznej PP
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA, Wydział Technologii Chemicznej PP
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, Wydział Inżynierii Zarządzania PP
LOGISTYKA, Wydział Inżynierii Zarządzania PP
LOTNICTWO, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP
MATEMATYKA W TECHNICE, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Wydział Inżynierii Mechanicznej PP
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP
MECHATRONIKA, Wydział Inżynierii Mechanicznej PP
SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING / BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP
SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP
TECHNOLOGIA CHEMICZNA / CHEMICAL TECHNOLOGY, Wydział Technologii Chemicznej PP
TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, kierunek międzywydziałowy
TELEINFORMATYKA, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP
TRANSPORT, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

W zeszłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki Sztuczna Inteligencja (w języku angielskim), architektura wnętrz, inżynieria zarządzania oraz logistyka. W tym roku zapisy trwają do 6 lipca, a wyniki pierwszej tury rekrutacji będą znane 11 lipca.

Podziel się: