Policja ostrzega: uważajcie z fajerwerkami!

fajerwerki fot. rahul pandit, pixabay

Poparzenia, rany, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. To wszystko może się zdarzyć i – niestety – bardzo często się zdarza, gdy w sylwestra odpalamy fajerwerki niezgodnie z instrukcją. Tradycyjnie jak co roku policja prosi o ostrożność.

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zawsze zgodnie z instrukcją. Dlatego policjanci co roku sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich sprzedaży – w tym roku nie było inaczej.

O środkach ostrożności powinni też pamiętać użytkownicy fajerwerków. Przede wszystkim o tym, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Ale nawet w te dni sprzedaż osobom niepełnoletnim, fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli ktoś widzi, że wyroby pirotechniczne są sprzedawane dzieciom, natychmiast należy to zgłosić policji.

Jak kupować fajerwerki?

Fajerwerki należy kupować tylko u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosować się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków. Przed kupnem należy sprawdzić, czy wyrób pochodzi z legalnego źródła, podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi oraz oznaczenie CE, dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania, obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń, a elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się.

Jeśli to fajerwerk, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, trzeba zawsze sprawdzić, czy jest wyposażony w oprzyrządowanie pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania. Jeśli to petarda przeznaczona do trzymania w dłoni – to trzeba sprawdzić, czy posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia. Absolutnie nie wolno odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!

Jak je bezpiecznie odpalić?

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych trzeba też pamiętać o tym, że wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego nie powinny się tym zajmować dzieci. Powinni je odpalać wyłącznie dorośli, a dzieci podczas pokazu powinny być pod szczególną opieką osób dorosłych.

Należy bardzo starannie wybrać miejsce od odpalenia fajerwerku, by nie zrobić nikomu krzywdy i niczego nie zniszczyć. Chodzi nie tylko o domy i okna sąsiadów – pod uwagę trzeba brać także drzewa i linie energetyczne i konieczność zachowania bezpiecznej odległości. Nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar, nie należy ich także odpalać pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że ten nie eksplodował, nie wolno podchodzić, aby sprawdzić, co się stało. Nie wolno także odpalać fajerwerków uszkodzonych lub po terminie ważności. A gdyby doszło do jakiegokolwiek wypadku – natychmiast należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Pamiętajmy o zwierzętach!

Nie należy zapominać, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie domowe czworonogi, które nieprzyzwyczajone, mogą nawet uciekać spłoszone hukiem. Warto więc mieć to na uwadze i zadbać o to, by domowe zwierzęta były narażone w jak najmniejszym stopniu na dokuczliwe odgłosy wystrzałów.

Źródło: Biuro Prewencji KGP