Pojawią się nowe drzewa na Grunwaldzie

Podziel się!

Trwa sadzenie drzew na poznańskim Grunwaldzie. Nowa zieleń jest już na ulicy Skórzewskiej, Cmentarnej i Góreckiej. W najbliższych dniach drzewa pojawią się również na ulicy Wojskowej i Nehringa.

Jesienne sadzenie drzew w pasach drogowym odbywa się od kilku tygodni. Kolejne ulice zyskują, tak ważne w przestrzeni miejskiej, drzewa.

Siedem sztuk drzew zostanie przywróconych na ulicy Nehringa w pasach zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikami. Trawniki po obu stronach ulicy będą poddane kompleksowej rewaloryzacji.

Wykonywane będą również niezbędne prace przygotowawcze, brukarskie i ziemne. Zdegradowane podłoże zostanie wymienione na ziemię urodzajną, aby zapewnić nowym drzewom dobry wzrost i rozwój, jak również poprawić warunki siedliskowe istniejącego starodrzewu. Trzeba pamiętać, że w pasie drogowym warunki dla roślin są bardzo trudne. Gleba jest silnie zanieczyszczona i zagęszczona (drugi z wymienionych aspektów jest najczęstszą przyczyną zamierania drzew z powodu braku dostępu systemów korzeniowych do wody i powietrza). Istniejące drewniane słupki zostaną wymienione i uzupełnione. Dzięki temu zrewaloryzowana zieleń zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem.

Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie zaopiniowała projekt zagospodarowania. Jest on również odpowiedzią na oczekiwania Nieformalnej Grupy Inicjatywnej Zielony Łazarz i mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę kontynuacji odtworzenia zieleni na tej ulicy.

Trzeba podkreślić, że zieleń w mieście ma bardzo duże znaczenie – nie tylko estetyczne. Drzewa zmniejszą ilość niebezpiecznych pyłów w powietrzu. To pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Redukują poziom hałasu oraz temperaturę otoczenia latem. Dają cień przechodniom w upalne dni. Tam gdzie jest zieleń łatwiej wsiąkają wody opadowe.

Autor: ZDM


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar