Podwyżka cen ciepła systemowego. O ile pójdzie w górę?

akumulator fot. Veolia Poznań

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska określającego kształtowanie i kalkulację taryf oraz rozliczeń dostarczanego ciepła pozwoliło na wprowadzenie podwyżki ceny ciepła systemowego w Poznaniu. Wejdzie w życie od 27 grudnia.

– Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 34 proc – wyjaśnia Donata Kałużna, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej Veolia Energia Poznań S.A.- Nowa cena wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada br., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Podwyżka jest efektem znaczącego wzrostu kosztów produkcji ciepła, który nastąpił w 2022 r.
– Łączny koszt węgla zwiększył się ponad dwukrotnie, a uprawnień do emisji CO2 o kilkadziesiąt procent – wylicza Donata Kałużna. – Dodatkowo rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych, głównie z powodu inflacji. W odpowiedzi na tę sytuację, 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2022 r. Wprowadza ono dodatek do GJ (gigadżula) w taryfach dla ciepła wytworzonego w jednostkach kogeneracji. Ceny ciepła systemowego są cały czas niższe niż w przypadku ogrzewania indywidualnego np. cena węgla dla gospodarstw domowych w połowie 2021 r. wynosiła około 800 – 900 zł za tonę, obecnie koszt ten wynosi 2 000 – 2 200 zł za tonę (bez uwzględnienia kosztów transportu). Jest to wzrost o ok. 150 proc. Należy także dodać, że ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach.

Veolia Energia Poznań prowadzi politykę przyjazną środowisku, co wiąże się z inwestowaniem w rozwiązania podnoszące efektywność produkcji i dystrybucji ciepła – bo to z kolei bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanego węgla, gazu i oleju opałowego. To korzystne dla środowiska i dla kieszeni poznaniaków, bo dzięki temu cena ciepła jest też niższa.

– Wśród przykładów takich inwestycji warto wymienić uruchomienie akumulatora ciepła czy też rozwój technologii odzysku ciepła, jak ma to miejsce w przypadku projektu zrealizowanego wspólnie z poznańską fabryką Volkswagena – wylicza Donata Kałużna. – Niedawno ogłoszona inicjatywa we współpracy z miastem Poznań i Aquanet S.A. przewiduje budowę instalacji pozwalającej na odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków.

Veolia Energia Poznań jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło ok. 60 proc. mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.

Podziel się:

Ostatnio dodane: