Podsumowanie wykopalisk archeologicznych na Placu Kolegiackim

Teatralka fot. Sławek Wąchała
11 tysięcy odkrytych zabytków, 1 tysiąc odsłoniętych grobów i wreszcie odkrycie reliktów północnej i południowej części dawnej Kolegiaty – tak w skrócie wygląda podsumowanie prac archeologicznych prowadzonych na Placu Kolegiackim.

Dzięki trwającym ponad 2 lata badaniom udało się odsłonić około 25% powierzchni dawnego kościoła. Archeolodzy odkryli relikty północnej i południowej części dawnej Kolegiaty. Dotarli do fragmentów murów i filarów, które wyznaczają zachodni oraz południowy skraj nawy. Natrafiono również na pozostałości krypt, a w dwóch przypadkach udało się zlokalizować nawet fragmenty posadzek.

Największym odkryciem jest ciąg komunikacyjny w południowej części kościoła, gdzie oprócz reliktów domniemanego wejścia do kruchty zachowały się fragmenty trzech chodników. Zabytki te będą wyeksponowane pod szklanym chodnikiem – zgodnie z projektem rewitalizacji placu Kolegiackiego.

Największą niespodzianką był skarb monet z czasów jagiellońskich z początku XV w. znaleziony pod basenem przeciwpożarowym wybudowanym przez Niemców w latach 40. XX w.

– Kolejne zaskoczenie to warkocz z XVII lub XVIII w. ochrzczony już warkoczem spod Marii Magdaleny – mówi dr. hab. Marcin Ignaczak, kierownik projektu. – Dla archeologów natrafienie na organiczne elementy, które szybko ulegają rozkładowi, jest prawdziwą uciechą. Znalezione wśród grobów rudawe włosy zawdzięczają barwę ziemi, nie wiadomo jaki był ich oryginalny kolor, a nawet do osoby jakiej płci należały. Więcej dowiemy się po przeprowadzaniu badań. O ludziach ówcześnie żyjących wiele nam też powiedzą ich zęby i kości.

Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja placu. Więcej szczegółów o niej (łącznie z wizualizacjami) można przeczytać tutaj (klik).

Autor: mat. pras.

Podziel się:

Ostatnio dodane: