Płyta upamiętniająca przysięgę Powstańców Wielkopolskich wróciła na plac Wolności w Poznaniu

tablica na placu Wolności fot. Estrada Poznańska

Na placu Wolności znów można podziwiać płytę upamiętniającą przysięgę Powstańców Wielkopolskich z 26 stycznia 1919 roku. Właśnie zakończyły się prace konserwatorskie płyty, prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablica została umieszczona w centralnej części placu, przed budynkiem Arkadii w 1988 roku – jej autorkami są Anna Krzymańska i Jolanta Drzewoska. Jest wykonana z granitowych płyt, w których zatopiono mosiężne litery. Na narożach umieszczono ozdobne płaskorzeźby krzyża powstańczego.

“Prace renowacyjne prowadzone były w oparciu o opracowany przez konserwatora dzieł sztuki program prac i objęły między innymi: demontaż płyty, renowację spękanych płytek kamiennych, wymianę trwale uszkodzonych płyt na nowe z analogicznego kamienia, przygotowanie podbudowy pod płytę, konserwację zdemontowanej płyty, montaż płyty oraz wykonanie spoinowania pomiędzy płytami kamiennymi, a także impregnację powierzchni kamienia” – informuje Estrada Poznańska. – “Przeprowadzone prace przywróciły tablicy odpowiednią estetykę oraz zminimalizują przyczyny jej niszczenia w przyszłości. Realizacja zadania została współfinansowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu”.

Estrada Poznańska od 10 lat zarządza placem Wolności, a także Starym Rynkiem i placem Kolegiackim. Odpowiada za utrzymanie czystości, bieżące prace konserwacyjne, a także koordynuje działalność gospodarczą i artystyczną w tych przestrzeniach.

Podziel się: