sobota, 24 lutego, 2024

Pleszew: Pieniądze na doposażenie szkół i drogi rowerowe

Marszałek Marek Woźniak podczas wizyty w Pleszewie podpisał dwie umowy: na dofinansowanie dróg rowerowych w powiecie pleszewskim i dofinansowanie doposażenia oraz modernizacji Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.

– Cztery kluczowe dziedziny: rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, zeroemisyjne środki transportu, w której mieszczą się ścieżki rowerowe, odnawialne źródła energii i wsparcie dla szkolnictwa zawodowego – to obszary, w które postanowiliśmy zainwestować środki z naszego regionalnego programu unijnego – mówił marszałek Marek Woźniak. – Zmierzamy do tego, aby zaspokoić wszystkie samorządy, które złożyły dobre projekty. Obserwujemy, że mieszkańcy coraz bardziej przekonują się do korzystania ze ścieżek rowerowych. Ale ich powstanie, choćby przy samych drogach wojewódzkich, to epokowe wyzwanie. Dlatego cieszy nas konsekwentne dążenie samorządów lokalnych, które chcą te ścieżki mieszkańcom oferować, co z punktu widzenia rozwoju zeroemisyjnego transportu jest niezwykle ważne. Odnotowujemy także słuszny renesans szkolnictwa zawodowego. To niestety zaniedbany obszar i niewątpliwie mamy w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Jednak teraz, z pomocą środków finansowych z Unii Europejskiej, możemy zrobić znacznie więcej.

Unijne dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł powiat pleszewski przeznaczy na uzupełnienie wyposażenia oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych w dwóch pleszewskich placówkach, prowadzących edukację zawodową. Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia i lepszemu dostosowaniu go do warunków i potrzeb rynku pracy. Utworzony zostanie m.in. nowy kierunek kształcenia – technik energetyk.

Obie placówki wyposażone zostaną w sprzęt i narzędzia – łącznie 69 różnych rodzajów urządzeń – służących kształceniu w zawodach: mechatronik, technik logistyk, technik informatyk, technik energetyk, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, ślusarz, technik spawalnictwa, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych.

Z kolei Miasto i Gmina Pleszew zainwestują w budowę ścieżek rowerowych ponad 2,5 mln dotacji unijnej z WRPO 2014+. Projekt zakłada budowę blisko 2,5 km tras wzdłuż pleszewskich ulic, co przyczyni się do stworzenia zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenia roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji miejskiej. Płynące z tej inwestycji korzyści to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zintegrowanie różnych środków transportu; zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, także zmniejszenie kosztów transportu oraz poprawa jakości środowiska i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Marszałek przy okazji zwiedził także Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury “Zajezdnia Kultury” w Pleszewie. Oba miejsca powstały przy wsparciu finansowym samorządu województwa ze środków WRPO 2014+, z funduszy dedykowanych rewitalizacji terenów miejskich i wiejskich oraz kulturze.
– Takie obiekty bardzo zachęcają mieszkańców do przebywania w nich i korzystania z oferty jaką proponują – podsumował wizytę. – Każdy czuje się w nich dobrze, bo są po prostu ładne, mają ciekawe rozwiązania i funkcjonalnie zagospodarowane przestrzenie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wartość dodaną stanowi fakt usytuowania obu placówek obok siebie, na terenach dawnego dworca i zajezdni kolejowej. Warto takie projekty realizować, ponieważ znacząco podwyższają jakość życia mieszkańców. To były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.

UMWW

Strona głównaBiznes i FinansePleszew: Pieniądze na doposażenie szkół i drogi rowerowe