Piła: Wielkopolska Izba Lekarska broni lekarzy

szpital specjalistyczny Piła, fot. SS w Pile
WIL w postępowaniu sądowym stanęła w obronie lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile wobec naruszeń dóbr osobistych popełnianych zdaniem lekarzy przez starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

9 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy przez starostę pilskiego i uwzględnienie występowania w imieniu lekarzy oraz bronienia ich przed sądem.
– O takie postanowienie wystąpiliśmy do sądu po braku reakcji starosty na żądanie lekarzy o opublikowanie przeprosin za falę hejtu i nienawiści prowokowaną przez wpisy starosty w mediach społecznościowych – zaznacza Artur de Rosier, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. – Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy my lekarze i cały personel medyczny jesteśmy na pierwszej linii frontu i walczymy z chorobą covid-19. Nie możemy dopuścić, szczególnie w sytuacji, kiedy pacjenci i tak odczuwają lęk związany ze skutkami pandemii, aby ten lęk pogłębiał się u nich poprzez wpisy osoby publicznej zawierające niepełne, niesprawdzone informacje krzywdzące całe środowisko lekarskie.

WIL złożyła wniosek do sądu o zabezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy w ubiegłym miesiącu. Podkreśla w nim, że lekarze wykazują szczególną odwagę w pracy w szczególnie trudnych warunkach pandemicznych, w tym wykonują czynności diagnostyczne i lecznicze lege artis zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Domaga się w nim publikacji przeprosin przez starostę Eligiusza Komarowskiego zarówno na portalu społecznościowym Facebook,
jak i na stronie internetowej starostwa pilskiego oraz zaniechania przez
starostę rozpowszechniania informacji naruszających dobra osobiste
lekarzy – w tym określania lekarzy bucami, warchołami, leniami,
olewaczami, nieukami, gwiazdorami i nieodpowiedzialnymi, goniącymi za pieniędzmi ludźmi bez empatii.

– Nasza praca jest szczególna. Pracujemy z pełnym oddaniem dla
naszych pacjentów, dyżurujemy, ratujemy życie i zdrowie – podkreśla Marcin Karolewski, przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. – Nie możemy dopuścić do kontynuacji zastraszania lekarzy, niszczenia zespołów lekarskich budowanych przez wiele lat, kwestionowania naszego postępowania diagnostycznego i leczniczego oraz nadużywania do tego funkcji publicznej.

O publikację przeprosin w drodze pozasądowej 57 lekarzy zwróciło
się do starosty już we wrześniu tego roku, ale to wezwanie lekarzy nie zostało zrealizowane. Co więcej, wielu lekarzy, po fali wpisów starosty na portalu społecznościowym, obawiając się o ich eskalację, postanowiło odejść z pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

– Obawiamy się, że każdego dnia może nastąpić kolejny wpis
naruszający nasze dobre imię – mówi Krzysztof Jarzyński, jeden z lekarzy wymienianych przez starostę. – Brak przeprosin ze strony starosty świadczy, że jest na kolejne wpisy przygotowany, bo nie widzi w nich niczego złego. Jesteśmy wdzięczni, że w naszej obronie postanowiła stanąć Wielkopolska Izba Lekarska.

Obrona lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przez Wielkopolską
Izbę Lekarską rozpoczęła się w czerwcu, po wpłynięciu do izby
listu podpisanego przez 87 lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile,
w którym zaznaczali swoje oburzenie treściami i sposobem narracji
starosty w mediach społecznościowych, podkreślając, że takie działania skutecznie niszczą zaufanie do nich i budują strach u pacjentów.

Pod koniec czerwca pilscy lekarze oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zorganizowali akcję „TAK dla leczenia, NIE dla niszczenia” i wydali wspólne oświadczenie, podkreślając, że działania starosty pilskiego prowadzą do odchodzenia lekarzy ze Szpitala w Pile i rzutują na niesprawiedliwy, jednostronny osąd pracy medyków szpitala. Prezes Artur de Rosier złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

WIL, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: