Piła, Poznań, Kalisz: Rozpoczynają się konferencje antysmogowe

Jak odróżnić „:kopciuch” od dobrego pieca i po czym rozpoznać opał dobrej jakości? Marszałek Marek Wożniak zaprasza na cykl konferencji poświęconych praktycznym aspektom wdrażania uchwał antysmogowych w Wielkopolsce.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotował spotkania w trzech lokalizacjach, w trzech różnych terminach. I tak, pierwsza konferencja będzie miała miejsce już 1 października br. w Pile (Hotel Gromada), kolejna – 2 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. Ostatnia konferencja odbędzie się 7 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Tematem przewodnim konferencji szkoleniowych będzie praktyczny sposób kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych. Prelegenci przekażą między innymi wiedzę na temat aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń z uwzględnieniem poszczególnych grup, o których mowa w ww. uchwałach (np. tzw. kopciuchy, kotły IV czy V klasy efektywności czy kotły spełniające wymagania ekoprojektu).

Zaprezentowane zostaną także sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych (zakazanych i dopuszczonych do stosowania ww. uchwałami antysmogowymi) wraz z ich podstawowymi różnicami i parametrami. Omówione zostaną wymagane przy sprzedaży węgla dokumenty potwierdzające parametry paliwa (np. certyfikat jakościowy, faktura) oraz sposoby odczytywania informacji w nich zawartych.

Wskazany zostanie sposób pobierania próbek paliwa do przeprowadzenia skutecznej kontroli oraz sposób dalszego postępowania. Zaprezentowane zostaną również przykłady nieprawidłowej eksploatacji kotłów, wskazanie złych nawyków i praktyk w tym zakresie.
Przypomnijmy, że 1 maja 2018 r. weszły w życie tzw. uchwały antysmogowe. I od tej daty zakazano stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Wszystkie nowe kotły oddane do eksploatacji po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Natomiast kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań należy wymienić w 2 etapach:
• do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
• do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być użytkowane dożywotnio. Z kolei miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (np. piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: