Piła: Ozdrowieńcy poszukiwani!

walka o osocze ozdrowieńców fot. UM Piła

Władze miasta apelują do ozdrowieńców, by zgłaszali się i oddawali swoje osocze na potrzeby chorych na covid-19. Chętni będą zawożeni do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

– Podawanie chorym osocza ozdrowieńców zakażonych koronawirusem, jest w tej chwili jedną z kluczowych metod leczenia, zwłaszcza chorych w najcięższym stanie – mówi specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii Elżbieta Czechowska. – Dlatego wspólnie z Kliniką Ars Medical, rozpoczynamy akcję pomocy w oddawaniu osocza przez osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem.

Jednak, jak zwraca uwagę lekarka, osocze jest też lekiem bardzo deficytowym. Powodem takiej sytuacji są między innymi trudności, jakie napotykają ozdrowieńcy, choćby w dotarciu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Bo tylko tam można je oddać. Nigdzie indziej nie ma specjalistycznego sprzętu.

– Chodzi o separatory, jakie mają wojewódzkie centra krwiodawstwa, dzięki którym z pobranego od jednego dawcy osocza, będzie mogło skorzystać 2, 3, a nawet 4 biorców – tłumaczy Elżbieta Czechowska.

Władze miasta chcą przy pomocy kliniki Ars Medical przeprowadzić wstępną kwalifikację potencjalnych dawców i przekazać dane ochotników Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Lekarz RCKiK zadzwoni wówczas do każdego z potencjalnych dawców, by przeprowadzić ankietę, której wyniki zadecydują o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu kandydatury dawcy.

Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, lekarz wyznaczy dawcy termin poboru osocza, o czym poinformuje również klinikę Ars Medical, koordynującą transport dawców do Poznania. Sama podróż do stolicy Wielkopolski i z powrotem odbędzie się bezpłatnie busem Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Koszty transportu pokryte zostaną z budżetu miasta. O dacie wyjazdu dawców informować będzie klinika Ars Medical.

– W ten sposób unikniemy sytuacji, że ktoś pojedzie z własnej inicjatywy, wyda pieniądze na podróż i na miejscu okaże się, że z przyczyn medycznych nie może być dawcą. Dlatego dziękuję panu prezydentowi, że bez wahania zadeklarował pomoc w przeprowadzeniu akcji – powiedziała doktor Czechowska.

– Dawców tam i z powrotem przewieziemy bezpłatnie – podkreślił prezydent Piotr Głowski. – Uznaliśmy także, że warto zadbać o tężyznę fizyczną ochotników i dla tego w formie podziękowania oferujemy im jednoosobowe lub rodzinne bilety do Aquaparku. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie to konieczne.

UM Piła

Podziel się:

Ostatnio dodane: