Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym z unijnym wsparciem z WRPO 2014+

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dzisiaj umowę z Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w województwie wielkopolskim”. Umowę z Marszałkiem podpisał Dyrektor placówki dr n. med. Przemysław Daroszewski.

– Pokazujemy, jak nasz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) wspiera i promuje włączenie społeczne. Dlatego podejmujemy działania mające na celu poszerzenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych osobom, dotkniętym takimi chorobami, jak np. mózgowe porażenie dziecięce. Zależy nam, aby mogły funkcjonować w sposób samodzielny w przestrzeni społecznej. Co ważne, kompleksowa terapia pozwala na odciążenie rodziców i opiekunów – powiedział Marszałek Woźniak. – Warto dodać, że finansowanie społecznych projektów jest tak przez nas skonstruowane, aby jak najmniejsze koszty ponosili beneficjenci. W tym konkretnym przypadku projekt o wartości 19 mln zł otrzymał ponad 18 mln zł dofinansowania ze środków europejskich z WRPO 2014+, a wkład własny szpitala to milion zł.

Specjaliści podkreślają, że wczesna, kompleksowa i ciągła rehabilitacja jest niezbędna w leczeniu pacjentów z MPD. Kluczowa jest rehabilitacja zaburzeń chodu, w której stosuje się obecnie na świecie zrobotyzowane systemy wykorzystujące m.in. wirtualną rzeczywistość i proprioceptywne sprzężenie zwrotne. W projekcie realizowanym przez poznański szpital wykorzystane będą nowoczesne technologie, umożliwiające naukę chodu osobom, u których umiejętności w zakresie poruszania się nie występują lub są zaburzone. W ramach wsparcia stworzone zostaną również warunki do kontynuacji rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak, który jest współautorem i merytorycznym opiekunem przedsięwzięcia podkreślił podczas spotkania, że to program, z którego będą mogły skorzystać wszystkie dzieci (ok. 1100 osób) chorujące na MPD w Wielkopolsce. Jego realizacja przyczyni się do przybliżenia chorym leczenia i rehabilitacji na najwyższym poziomie. Umożliwi także współpracę pacjentów, rodziców, lekarzy i terapeutów. Z kolei Dyrektor szpitala Przemysław Daroszewski zaznaczył, że bezpośrednimi beneficjentami środków, które otrzyma szpital, są pacjenci chorujący na MPD, którzy przez najbliższe lata będą mogli korzystać ze skrojonego na ich potrzeby programu leczenia i rehabilitacji.

Projekt realizowany będzie w ramach Podziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne WRPO 2014+ z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje on modernizację miejsca świadczenia usług zdrowotnych wraz z doposażeniem i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt, a także kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb i leczenia rehabilitacyjnego osób z MPD. Prezentację projektu znajdą Państwo w załączniku.

Dotychczas w ramach Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 164 mln zł. W ramach wybranych projektów podpisano umowy przekraczające 125 mln zł dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Autor: UM

Podziel się:

Ostatnio dodane: