Ostrzeżenie trzeciego stopnia dla części Wielkopolski!

fot. Sławek Wąchała

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla zlewni rzek Orli, Baryczy i Polskiego Rowu na południu Wielkopolski. I to trzeciego stopnia!

Ostrzeżenie dotyczy zlewni rzeki Orli i obowiązuje jego trzeci stopień. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc., a ostrzeżenie jest ważne do 7 listopada, do godziny 10.00.
“W wyniku spływu wód opadowych miejscami w zlewniach dopływów Baryczy prognozowane są jeszcze niewielkie wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej. W Korzeńsku na Orli z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego, w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy powyżej stanu alarmowego” – ostrzega IMiGW.

Natomiast w przypadku Baryczy i Polskiego Rowu wydano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Ono obowiązuje do 7 listopada, do godziny 15.00.
“W okresie obowiązywania ostrzeżenia przewiduje się dalszy wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego na Kurochu w Odolanowie oraz wzrost i stabilizację stanu wody powyżej stanu alarmowego na Baryczy w Odolanowie” – podaje IMiGW. – “We wtorek w ciągu dnia możliwy stopniowy spadek stanu wody w strefie powyżej stanu alarmowego, a później ostrzegawczego. Na Polskiej Wodzie w Bogdaju prognozuje się kontynuację tendencji spadkowej stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego”.

Źródło: IMiGW

Podziel się: