sobota, 24 lutego, 2024

Ostrzeżenie przed poważnymi wezbraniami w Wielkopolsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia dotyczące ryzyka powodziowego na terenie Wielkopolski. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami atmosferycznymi nadchodzące dni mogą przynieść istotne wezbrania rzek, które w niektórych miejscach mogą przekroczyć stany alarmowe.

Alarm hydrologiczny ogłoszono dla obszarów nad rzekami Łużyca i Swędrnia, które przepływają przez województwa łódzkie i wielkopolskie. Zgodnie z wydanym komunikatem, wskutek spodziewanych opadów deszczu, na stacji wodowskazowej Kraszewice nad Łużycą oraz w profilu wodowskazowym Dębe na Swędrni, spodziewane są wzrosty poziomu wody do stanów alarmowych.

Ponadto, sytuacja hydrologiczna w zlewni rzeki Barycz również budzi poważne zaniepokojenie. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy i w Korzeńsku na Orli przekroczone zostały już stany alarmowe, a tendencja rosnąca poziomu wody jest nadal utrzymywana, co może prowadzić do lokalnych podtopień i powodzi.

Ostrzeżenie dla regionu nad rzeką Barycz zostało wydłużone i dotyczy teraz okresu od 8 lutego 2024 roku od godziny 10:38 do 12 lutego 2024 roku do godziny 09:00. Dla Łużycy i Swędrni ostrzeżenie obowiązywać będzie od 9 lutego 2024 roku od godziny 14:41 do 11 lutego 2024 roku do godziny 11:00.

Strona głównaWielkopolskaOstrzeżenie przed poważnymi wezbraniami w Wielkopolsce