Ostrów: DPS w Psarach zamknięty i objęty kwarantanną

DPS Psary fot. Starostwo Powiatowe w Ostrowie
– Nikt nie może opuścić zakładu i wszyscy zostają w DPS-ie – zadecydował Andrzej Bieliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie. U jednej z pracownic DPS wykryto zakażenie koronawirusem.

W placówce przebywa ponad 200 osób, 166 pensjonariuszy i 41 pracowników. U dwóch podopiecznych stwierdzono gorączkę powyżej 38 stopni. Zostali oni odizolowani od pozostałych. Inspektor sanitarny podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu DPS i poddaniu wszystkich obowiązkowej kwarantannie.
– Sytuacja na terenie powiatu ostrowskiego jest dynamiczna – powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski – a dziś otrzymaliśmy informację, że jedna z pracownic zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Psarach jest zakażona koronawirusem. Zostały podjęte natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć pensjonariuszy oraz personel.

– Nikt nie może opuścić zakładu i wszyscy zostają w DPS-ie. Nie mogą zmieniać swojego miejsca pobytu – dodał Andrzej Bieliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie.

Jak poinformował dyrektor, w zaledwie kilka minut ustalono źródło zakażenia w DPS Psary.

– Jest to jedna z osób zatrudnionych, która miała wcześniejszy kontakt z osobą zakażoną – wyjaśnił. – Nasz niepokój budzi fakt, że osoba ta mając już pewne objawy przebywała na terenie DPS i mając te objawy miała kontrakt z większością pensjonariuszy oraz z częścią personelu.

Pracownicy, którzy w tym momencie przebywali w domu, zostali objęci kwarantanną. Decyzją starosty ostrowskiego do Psar dostarczono już dodatkowe łóżka oraz środki ochrony osobistej. Na czas kwarantanny trzeba bowiem przygotować w DPS tymczasowe miejsca noclegowe dla całego zespołu.

Za kilka dni od wszystkich osób zatrudnionych, także tych, które nie przebywają na terenie placówki, zostaną pobrane wymazy. Chodzi o to, aby badania były w pełni wiarygodne. To największa akcja kwarantanny zarządzona dotąd na terenie powiatu ostrowskiego.

Starostwo Powiatowe w Ostrowie, el