Osiedle Warszawskie w Poznaniu ma nowy plac zabaw. I to jaki!

wizualizacja placu przy Kutnowskiej fot. ZZM

Plac zabaw już jest, powstają nowe alejki, a wkrótce dojdą nowe drzewa i krzewy. Na ulicy Kutnowskiej, na tamtejszym zieleńcu, powstaje nowy – i bardzo nowoczesny – plac zabaw.

„Inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu z zachowaniem starodrzewu, który znajduje się na osiedlowym zieleńcu oraz części obecnego układu komunikacyjnego” – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza tym terenem. – „Oznacza to modernizację alejek parkowych oraz montaż urządzeń zabawowych wśród istniejących drzew. To założenia pierwszego etapu realizacji inwestycji. W przyszłości pojawią się kolejne. Projekt przewiduje podział na pięć obszarów: teren sportowy wraz z boiskiem i streetworkoutem oraz siłownią zewnętrzną, place zabaw dla dzieci starszych ii młodszych, teren z leżakami oraz trawiastą polanę, którą będzie można wykorzystać do organizacji m.in. kina letniego i osiedlowych spotkań. Poszczególne strefy zostaną wzbogacone roślinami, tworząc oddzielone, zielone strefy komfortu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Całość układu dopełni zieleń niska, żywopłotowa oraz ściany pnączy. Pojawią się drzewa – lipa drobnolistna, wiśnia piłkowana, klon pospolity, grab pospolity, a wśród krzewów znajdziemy trzmielinę, kalinę koralową, lilaka i róże”.

Rosnące przy Kutnowskiej drzewa zostały poddane badaniom dendrologicznym i zinwentaryzowano je, a niektóre zabezpieczono, by nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Sam zieleniec został zaprojektowany zgodnie z zasadami architektury krajobrazu i z poszanowaniem istniejącej przyrody.

Wykonawca już rozpoczął prace ziemne i porządkowanie terenu, po tym rozpocznie się przygotowanie do realizacji inwestycji oraz wytyczanie układu komunikacyjnego. Pierwszy etap inwestycji, czyli budowa placu zabaw oraz modernizacja części alejek, będzie kosztowała około 800 tys.zł. Środki pochodzą z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 oraz Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie.

Podziel się: