Opiekunowie niepełnosprawnych wspierają protest w Sejmie. „System wymaga reformy”

demonstracja w sprawie niepełnosprawnych fot. Piotr Żołdak

– System wymaga szerokiej reformy, ale nie do końca takiej, jak proponuje rząd obecnie – mówiła Anna Korzan podczas demonstracji poparcia dla protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Poznańska akcja odbyła się na placu Kolegiackim.

W Sejmie RP trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pod wodzą posłanki Iwony Hartwich. Opiekunowie niepełnosprawnych i ich opiekunowie z Poznania postanowili okazać wsparcie dla tego protestu i spotkali się 25 marca w południe na placu Kolegiackim. „Nie chowajmy się w szafach, bo tym niczego nie uda się wskórać” – to było hasło sobotniego spotkania.

Anna Korzan, która zabrała głos podczas demonstracji, jest mamą niepełnosprawnego syna Aleksa. Ma wieloletnie już doświadczenia z systemem mającym wspomagać osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Nie chodzi tylko o wysokość renty socjalnej – od 1 marca renta socjalna wynosi 1588,44 złotych brutto, a opiekunowie chcieliby, aby była w wysokości 3490 zł brutto i taka kwota jest zapisana w obywatelskim projekcie ustawy. Problemem jest też to, jak funkcjonuje pomoc i opieka dla osób niepełnosprawnych.

– System wymaga szerokiej reformy, ale nie do końca takiej, jak proponuje rząd obecnie – uważa Anna Korzan. – Brakuje asystentów, więc wszystko trzyma się na rodzicach. System asystentury, jeżeli jest, nie działa cały rok. Opieka wytchnieniowa to w większości fikcja. Program również nie działa cały rok. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna jest powiązane z orzeczeniem. Orzeczenie mojego syna skończyło się 31 stycznia, 14 lutego odbyła się komisja, na której syn został zaliczony do osób z 1 grupą inwalidzką – a ja do chwili obecnej nie dostaję żadnych środków, choć przecież opiekę sprawuję cały czas. Ja mogę liczyć na wsparcie męża, ale co, gdyby go nie było?

Reforma powinna iść w kierunki docenienia i zadbania również o opiekunów, bo „odwalają kawał ciężkiej roboty”, jak powiedziała Anna Korzan. Opieka wytchnieniowa powinna więc funkcjonować, tak samo jak funkcja asystenta osoby niepełnosprawnej. Powinno być znacznie więcej warsztatów terapii zajęciowej dla dorosłych niepełnosprawnych, którzy po zakończeniu szkoły nie mają co ze sobą zrobić. Ceny turnusów rehabilitacyjnych również powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych – bo obecnie mało kogo na nie stać.

Problemem jest kupno dodatkowego sprzętu, jak choćby wózka inwalidzkiego, łóżka dla osoby niepełnosprawnej czy tabletu do porozumiewania się. Owszem, można się starać o dofinansowanie z PFRON, ale zazwyczaj to częściowa refundacja. A skąd wziąć pieniądze na resztę…? Gdyby renta socjalna wynosiła 3490 zł, a tyle zapisano w obywatelskim projekcie ustawy, to wówczas przynajmniej połowa z tych problemów po prostu by nie istniała. I dlatego zdaniem organizatorów demonstracji należy o tym mówić – bo osoby niepełnosprawne mają prawo godnie żyć.

Podziel się:

Ostatnio dodane: