Odkryto fundamenty dawnego ogrodzenia Zamku!

fundamenty ogrodzenia Zamku fot. J. Januchowska, Tormel

„Jak my lubimy takie odkrycia!” – napisało CK Zamek, publikując fotografie świeżo odkopanych fundamentów pierwotnego ogrodzenia Zamku. Na fundamenty natrafiono przy okazji trwającej właśnie przebudowy ulicy Święty Marcin.

„Są potężne, bo potężne było ogrodzenie, zwłaszcza ujęta dwiema wartowniami brama wjazdowa” – wyjaśnia CK Zamek. – „W czasie wojennej przebudowy dziedziniec honorowy został przekształcony i ograniczony istniejącym do dziś murkiem, na którym ustawiono latarnie”.

Dla przypomnienia, jak to wyglądało przed wojną, CK Zamek udostępnił też jedno ze zdjęć w swoich zbiorach, pokazujące właśnie fragment przedwojennego ogrodzenia.

Zdjęcia przedstawiają odkryte relikty – ale nie wyjaśniają pochodzenia tajemniczego odkopanego łuku. Czy to był tylko element konstrukcyjny dawnej wartowni? A może fragment tajemniczych piwnic, w których od lat nie postała ludzka stopa…?

To drugie jest niestety mało prawdopodobne, bo na pewno wszystkie zakamarki zamku, podziemne i nadziemne gruntownie zbadali niemieccy okupanci podczas wojennej przebudowy, a wcześniej, podczas Powstania Wielkopolskiego, właśnie w zamkowych piwnicach działały powstańcze kuchnie i schrony. A gdyby im wszystkim nie udało się niczego znaleźć, to z pewnością udałoby się to powojennym poznańskim urzędnikom podczas odgruzowania Zamku i przygotowania go do funkcji siedziby Miejskiej Rady Narodowej. Pełnił tę funkcję od 1948 roku przez 14 lat.

https://www.facebook.com/ckzamek/posts/10158908645943026

Źródło: CK Zamek

Podziel się:

Ostatnio dodane: