Od 1 stycznia 2020 rośnie płaca minimalna

W roku 2020 roku wzrośnie płaca minimalna na umowie o pracę i stawka godzinowa na umowie zleceniu. Ile teraz zarobimy?

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w tym roku. W tym roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł. Pracownik zamiast 2250 zł otrzyma 2600 zł brutto. Senat przyjął też nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Oznacza to, że zgodnie z aktualną regulacją prawną do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej, a teraz także dodatku za staż.

Wzrosła też stawka godzinowa z 14,70 do 17 zł brutto. Warto jednak przy tym pamiętać, że pracodawca w umowie nie musi określać stawki godzinowej, jedynie podać zapłatę kwotowo. Warto wówczas upewnić się dzieląc tę kwotę przez godziny pracy, czy stawka godzinowa jest zgodna z obowiązującym prawem.

el

Podziel się: