Obywatel Armenii podejrzany o organizację nielegalnego przekraczania granicy

Lotnisko Ławica fot. Sławek Wąchała

38-letni Ormianin, mieszkaniec powiatu poznańskiego, został zatrzymany przez strażników granicznych z placówki na lotnisku Ławica. Jest podejrzany o organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Polski.

– Początek tej sprawy miał miejsce w Augustowie – wyjaśnia mjr SG Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. – To właśnie funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie w trakcie prowadzonych czynności zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że w organizację niezgodnego z prawem przekraczania granicy naszego państwa z Białorusi do Polski zaangażowany jest aktywnie obywatel Armenii mieszkający kilka kilometrów od Poznania.

Po ustaleniu tego faktu prokurator Prokuratury Rejonowej w Augustowie wystawił postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanego mężczyzny. 17 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymali cudzoziemca, a następnie przekazali funkcjonariuszom z Augustowa, którzy prowadzą w tej sprawie postępowanie karne.

– Ormianin kolejnego dnia, 18 października, usłyszał zarzut organizowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom obywatelom Iranu – mówi mjr Konieczniak. – Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Augustowie Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dodatkowo w trakcie kontroli legalności pobytu funkcjonariusze SG z placówki w Poznaniu-Ławicy stwierdzili, iż przebywa on na terytorium Polski nielegalnie. W stosunku do cudzoziemca funkcjonariusze SG z Poznania wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie go do opuszczenia naszego kraju.

Jak przypomina straż graniczna, za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

Podziel się: