Oborniki: 30 tysięcy metrów sześciennych ścieków trafiło do Warty

Oborniki Wielkopolskie fot. UM Oborniki
To bilans ostatnich dwóch awarii, do których doszło 19 maja. Tyle właśnie nieoczyszczonych ścieków trafiło wówczas do rzeki. Normy określone w pozwoleniu wodno-prawnym zostały przekroczone aż 60 razy!

Jak informuje Radio Poznań, z powodu nieoczyszczonych ścieków, które od 19 do 25 maja do Warty dostały się do rzeki, przekroczone zostały między innymi normy zawartości azotu, fosforu i zawiesiny ogólnej, a woda stała się mętna i zmieniła kolor. Co gorsza, okazało się też, że oczyszczalnia nie zabezpieczyła rzeki na czas odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, mimo że taki ma obowiązek zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Dyrekcja oczyszczalni w rozmowie z Radiem Poznań tłumaczyła, że awaria była spowodowana przeciążeniem – wcześniej padały intensywne deszcze, a dodatkowo jedna z miejscowych firm zrzuciła wyjątkowo duży ładunek ścieków.

Z tego powodu Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska zgłosiła sprawę do prokuratury – oczyszczalnia musi się liczyć z karą pieniężną i dodatkowymi kontrolami, a także restrykcjami nałożonymi przez organ wydający zezwolenie na odprowadzenie ścieków.