Nowy Tomyśl: Czym mieszkańcy palą w piecach? Rozpoczęły się kontrole

kontrole pieców fot. UG Nowy Tomyśl

Straż miejska rozpoczęła kontrole dymu wydobywającego się z kominów, by wykryć niebezpieczne związki chemiczne powstałe przy spalaniu niedozwolonych substancji. Kontrole odbywają się przy pomocy drona na terenie całej gminy.

„W razie stwierdzonych uchybień, Straż Miejska zapuka do drzwi mieszkańców w celu przeprowadzenia powtórnego badania, podczas którego brane pod uwagę zostaną próbki popiołu oraz wilgotność drewna” – ostrzegają władze gminy Nowy Tomyśl.

Urzędnicy przypominają, że od 1 maja 2018 roku nie wolno palić węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc. Zakazane jest także spalanie biomasy, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc., a także palenie węglem kamiennym oraz paliwami stałymi produkowanymi z jego wykorzystaniem, które nie spełniają któregoś z poniższych parametrów jakościowych: wartość opałowa co najmniej 23MJ/KG, zawartość popiołu nie więcej niż 10 proc. oraz zawartość siarki nie więcej niż 0,8 proc.

Właściciele i zarządcy kontrolowanych posesji powinni na żądanie strażników przedstawić dokumentację techniczną kotła, z którego korzystają oraz dokumentację potwierdzającą kupno opału oraz dane dotyczące jego składu i jakości (pochodzenie, wartość opałowa, zawartość popiołu oraz siarki), łącznie z certyfikatem jakości.

Osoby, które nie przedstawią stosownych dokumentów, a badanie potwierdzi toksyczne substancje w ich paleniskach, mogą zostać ukarane mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

https://www.facebook.com/nowytomyslgmina/posts/261602279344313

Źródło: Gmina Nowy Tomyśl

Podziel się:

Ostatnio dodane: