Nowy rok akademicki UAM. “Czas podsumowań, ocen i refleksji”

rozpoczęcie roku akademickiego UAM fot. M. Płaczek, P. Stanula UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 października rozpoczął nowy, 105 w historii uczelni, rok akademicki. Jak powiedziała podczas przemówienia do zgromadzonych rektorka, prof. Bogumiła Kaniewska, ten rok będzie czasem podsumowań, ocen i refleksji.

Profesor Kaniewska przypomniała też, że miniony rok nie był łatwy dla uczelni.
– Działaliśmy w reżimie planu oszczędnościowego, który przyniósł wymierne, choć wciąż nie wystarczające, rezultaty – mówiła. – Pogłębia się pauperyzacja ludzi nauki i innych pracowników uniwersytetu – odczuwamy to bardzo boleśnie na naszej uczelni.

Mimo wszystkich trudności  –  rok wielu sukcesów

– Nasz wspólny wysiłek przekłada się na realne sukcesy w rankingach, w znakomitym funkcjonowaniu takich programów jak Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Europejski czy dobiegający finału Uniwersytet Jutra, na powstanie dwóch nowych centrów badawczych skupionych na badaniach związanych z grantami ERC realizowanych na naszej uczelni przez profesorów Kingę Kamieniarz-Gdulę i Michała Bogdziewicza – wyliczała prof. Kaniewska. – Usłyszałam, że UAM ma imponujące wskaźniki liczbowe, ale tym, co zachwyciło ekspertów najbardziej było zaangażowanie, zapał, energia ludzi, z którymi się spotkali: zarówno pracowników nauki, administracji jak i studentów i doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców.

Zdaniem rektorki to właśnie pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci stanowią prawdziwy potencjał Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i to oni pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość uczelni, pełnej kolejnych wyzwań – między innymi trudnej rzeczywistości ekonomicznej, nowych programów europejskich i nowych warunków kulturowych. Rektorka wspomniała także o stworzeniu kierunku lekarskiego w Pile – przy pracy nad jego budową bardzo liczy na naukowców z wydziałów ścisłych i przyrodniczych, zwłaszcza z Wydziału Fizyki, Centrum Nanobiomedycznego i Centrum Zaawansowanych Technologii, ponieważ tam już są prowadzone badania z zakresu nauk medycznych.

Ostatni rok kadencji władz rektorskich

Profesor Kaniewska podziękowała społeczności za realizację wszystkich projektów i programów, ale poprosiła o dalsze działania, także w kwestii oszczędzania – nie tylko dla finansów uczelni, ale też dla dobra środowiska naturalnego. Podkreśliła też, że ten rok jest wyjątkowo ważny.
– Jest to ostatni rok kadencji władz rektorskich i dziekańskich, a zatem czas podsumowań, ocen i refleksji – przypomniała. – Rzeczywistość stawia bowiem przed nami nowe wyzwania. Polska stała się drugim domem dla wielu uchodźców z Ukrainy. Trwa też kryzys migracyjny: tysiące ludzi szuka dla siebie lepszego losu w krajach europejskich, także i w naszym kraju. Wielu płaci za to wysoką cenę. Kryzysowi migracyjnemu towarzyszy społeczny lęk, niepewność o losy własnego kraju, o narodową tożsamość. Umiędzynarodowienie uczelni przestaje w tej sytuacji oznaczać tylko współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i wymianę akademicką. Staje się pytaniem o kształt uniwersytetu w ogóle, o jego rolę i zadania. Jeśli bowiem chcemy – a wierzę, że chcemy – być uczelnią europejską, biorącą udział w międzynarodowym życiu naukowym, liczącą się w świecie i wywierającą wpływ na jego przyszłość – musimy zadać sobie pytanie o to, jak kształcić wielokulturowe grupy studentów, jak budować mechanizmy integrujące naszych pracowników i studentów wywodzących się z często odległych rejonów świata, mówiących innymi językami, wyznających inne religie.

Idźcie na wybory!

Pani Rektor podkreśliła, że UAM nie może być instytucją obojętną, ponieważ uprawianie nauki i kształcenie wymaga nie tylko zapewnienia odpowiednich warunków materialnych, ale i wolności połączonej z odpowiedzialnością. Przypomniała też o nadchodzących wyborach i o tym, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek wypowiedzenia się co do przyszłości naszego kraju.
– “Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo” – powiedział przed laty Stanisław Wyspiański. Wiele zależy od naszego udziału, od naszej woli wzięcia na siebie odpowiedzialności za Polskę – mówiła i przypomniała też apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który poparła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich: “Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić. (…) Dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym i rządowym”.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, który odebrał matematyk, prof. Michał Karoński, a najlepsi dydaktycy ze wszystkich wydziałów otrzymali nagrody Praeceptor Optimus (dr Tomasz Kopyciuk, Wydział Fizyki oraz dr Sylwia Szykowna, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie) i Praeceptor Laureatus. Wręczono także medale UAM dla wyróżniających się absolwentów oraz nagrody dla najwybitniejszych studentów. Odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a wykład inauguracyjny pt. “O dobrej sztucznej inteligencji” wygłosił prof. Krzysztof Jassem.

Źródło: UAM

Podziel się: