piątek, 23 lutego, 2024

Nowa szkoła powstanie na Strzeszynie. Kiedy zabrzmi w niej pierwszy dzwonek?

Na poznańskim Strzeszynie  powstanie jedna z największych inwestycji oświatowych miasta – nowa szkoła wyposażona w nowoczesne sale lekcyjne i przedszkolne oraz infrastrukturę sportową. Na terenie przylegającym do ulic Fieldorfa, Rostworowskiego i Karskiego trwają intensywne prace budowlane w celu stworzenia placówki, która będzie odpowiadać na rosnące potrzeby edukacyjne dzielnicy.

31 stycznia odbyło się symboliczne wmurowanie kapsuły czasu, które ma stanowić pamiątkę dla przyszłych pokoleń uczniów. W ceremonii uczestniczył prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który podkreślił znaczenie nowej szkoły dla lokalnej społeczności oraz zapowiedział kolejne plany infrastrukturalne mające na celu poprawę dostępności dzielnicy, w tym budowę wiaduktów nad torami kolejowymi przy ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej.

Plan nowej szkoły obejmuje przestrzeń dla 32 oddziałów szkolnych oraz 8 przedszkolnych, co znacznie odciąży obecnie przepełnioną Szkołę Podstawową nr 1 i lokalne przedszkola. Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, zwraca uwagę na rosnącą liczbę dzieci w rejonie i konieczność zapewnienia im odpowiednich warunków do nauki i rozwoju.

Projekt architektoniczny szkoły zakłada praktyczne rozmieszczenie stref edukacyjnych dostosowanych do różnych grup wiekowych. Centralna część budynku będzie pełnić funkcję głównego holu, w którym znajdą się sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka czy świetlica. Dookoła zorganizowane zostaną skrzydła szkolne i przedszkolne, które umożliwią integrację uczniów w bezpiecznym środowisku.

Obiekt będzie także dostępny dla mieszkańców poza godzinami lekcyjnymi dzięki dostępowi do sali gimnastycznej oraz boisk. Planowana jest również filia Biblioteki Raczyńskich, która będzie służyć zarówno uczniom, jak i miłośnikom literatury z całej dzielnicy.

W kontekście rozbudowy szkoły, miasto prowadzi również prace nad poprawą infrastruktury drogowej w okolicy placówki, co ułatwi dostęp do nowej szkoły i zwiększy bezpieczeństwo uczniów.

Przedsięwzięcie realizowane jest według harmonogramu, który zakłada, że pierwszy dzwonek w nowym obiekcie zadzwoni dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026.

Strona głównaPoznańNowa szkoła powstanie na Strzeszynie. Kiedy zabrzmi w niej pierwszy dzwonek?