Nowa Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego. To już drugie wydanie!

Ignacy Jan Paderewski fot. UMWW

Tegoroczne obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zbiegają się z jubileuszem 80. rocznicy śmierci wybitnego męża stanu, muzyka i patrioty. O jego roli można się dowiedzieć z drugiego wydania „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Ignacy Jan Paderewski, duchowy przywódca narodu, znakomity dyplomata, kompozytor i pianista nieodłącznie kojarzony jest z wybuchem powstania, ale także działaniami pod koniec I wojny światowej na arenie międzynarodowej wspierającymi dążenia Polaków do odzyskania niepodległości. Jego przyjazd do Poznania i wystąpienie stało się impulsem do rozpoczęcia walk, do których Wielkopolanie przygotowywali się starannie przez lata. Objęły one początkowo Poznań, a następnie całą Wielkopolskę i tereny ościenne, decydując o jej włączeniu do granic ojczyzny.

Rolę Ignacego Jana Paderewskiego w dążeniu Wielkopolan do zdobycia wolności opisano dokładnie w drugim wydaniu „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. To starannie wydane, bogato ilustrowane i jedyne w Polsce kompendium wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod redakcją dr. Marka Rezlera i prof. Janusza Karwata, zawiera ponad 700 haseł, biogramów i artykułów problemowych. Zostały opracowane przez ok. 50 autorów, reprezentujących możliwie wszystkie główne ośrodki regionalne i krajowe zajmujące się wydarzeniami lat 1918-1919. „Encyklopedia…” jest tym cenniejsza, że to właśnie w 2021 roku dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia – ustanowiono świętem państwowym.

„Z pewnością pomoże to upowszechnić wiedzę o okolicznościach i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla historii Polski, o co zabiegamy od lat” – piszą Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. – „Ten czyn Wielkopolan w pełni zasługuje na szerszą, ogólnopolską promocję. I przede wszystkim wymaga zadbania o odpowiedni przekaz w podręcznikach szkolnych. My, Wielkopolanie, nie tylko celebrujemy kolejne rocznice, ale na co dzień pielęgnujemy pamięć o zwycięskiej insurekcji i jej bohaterach. Znakomitym tego przykładem jest niniejsza publikacja. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć prace nad jej wznowieniem. Ale najbardziej cieszy fakt, że nie brakuje wśród nas ludzi, którzy zrobią wiele, by pamięć o naszych bohaterach z przełomu lat 1918 i 1919, tak przecież odległych, nie tylko trwała, ale była należycie pielęgnowana”.

Pierwsza edycja „Encyklopedii…” ukazała się w 2018 roku z okazji 100-lecia zwycięskiego Powstania. Cały jej nakład został wykupiony z dnia na dzień.
„Pierwsze wydanie „Encyklopedii…” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem Czytelników, którzy przekazali wiele sugestii i propozycji” – piszą we wstępie redaktorzy „Encyklopedii…”. – Bardzo za nie dziękujemy. Zatem obecne, drugie wydanie, zostało uzupełnione o kilkanaście haseł i artykułów, a także o biogramy osób, które naszym zdaniem powinny wystąpić w publikacji. Uaktualniono i uściślono niektóre informacje, w bibliografii zaś uwzględniono najistotniejsze publikacje związane z Powstaniem Wielkopolskim, jakie ukazały się w ciągu minionych dwu lat”.

Drugie, poprawione i poszerzone wydanie „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” jest już dostępne w sprzedaży: stacjonarnie – w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu przy ul. Prusa 3, oraz online – w sklepie internetowym Wydawnictwa. Cena – 157,50 zł.

Źródło: UMWW