NIP, KRS, PKD – czy wiesz, co oznaczają te skróty?

Młodzi przedsiębiorcy muszą w szybkim czasie przyswoić bardzo dużą ilość wiedzy. Zdarza się, że już przed zarejestrowaniem działalności, przychodzi im zmierzyć się ze znaczeniem wielu skrótów, których nie znają. Jaką rolę w biznesie mają te najważniejsze i dlaczego warto je poznać?

Jeszcze kilkanaście lat temu większość dorosłych obywateli Polski miała przydzielony swój indywidualny numer NIP, którym posługiwano się między innymi podczas składania corocznych zeznań podatkowych. Z biegiem czasu jego rola została zmieniona.

Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej czy fundacji, nadrzędną rolę przejął PESEL. Polacy, którzy osiągnęli pełnoletność po 2011 roku, nie mają już nawet przyznawanego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Starsi obywatele Polski wciąż jednak mają swój numer NIP, jednak zwykle jest on nieużywany.

Sam identyfikator składa się z dziesięciu cyfr. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, jest on przyznawany przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Na szczęście, w zdecydowanej większości przypadków jego założenie jest banalnie proste i nie wymaga nawet wizyty w skarbówce. Młodzi przedsiębiorcy, którzy rejestrują swoją firmę on-line, mogą po prostu zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu na stronach CEIDG. NIP stanie się aktywny po kilku dniach roboczych, o czym zostaniemy powiadomieni e-mailem.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, identyfikator jest obowiązkowy nie tylko dla firm. Korzystają też z niego organy administracji rządowej oraz samorządowej czy urzędy kontroli skarbowej. Swój własny Numer Identyfikacji Podatkowej muszą mieć też banki oraz osoby o statusie inkasentów podatkowych.

Rejestr NIP jest ogólnodostępny. W szybki sposób można sprawdzić identyfikator wybranej firmy oraz dane teleadresowe przedsiębiorstwa korzystając na przykład z ALEO.com, bazy firm z wygodną wyszukiwarką NIP. To bardzo prosty sposób, by szybko poznać kluczowe informacje na przykład o partnerze biznesowym, z którym chcemy współpracować.

Co to jest KRS?

To kolejna baza danych o Polakach, która dla przedsiębiorców może być bardzo ważną podczas planowania strategii przedsiębiorstwa. Od czerwca 2012 roku elektroniczne odpisy z KRS-u są dostępne przez internet, jednak sam rejestr powstał o wiele szybciej.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym została przyjęta 20 sierpnia 1997 roku. Baza danych zastąpiła m.in. rejestr fundacji, rejestr handlowy i bazę danych, która skupiała informacje o stowarzyszeniach. Sam KRS został uruchomiony pierwszego stycznia 2001 roku, a początkowo można było przeglądać odpisy zawartych w nim dokumentów tylko w wyznaczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości sądach rejonowych.

Z biegiem czasu dodano nie tylko możliwość zapoznania się z danymi z bazy przez sieć. Od grudnia 2020 roku poszerzono funkcjonalność Krajowego Rejestru Sądowego o wykaz dłużników niewypłacalnych. Ustawodawca słusznie zauważył, że dodanie takich rekordów może chronić firmy przed współpracą biznesową z niewypłacalnymi partnerami handlowymi.

W bazie KRS znajduje się bardzo dużo danych. Od informacji teleadresowych, przez dane o zarządzie firmy, ustanowionym prokurencie czy wszczętych postępowaniach upadłościowych. Są tam też informacje o zaległościach podatkowych oraz nieopłaconych składkach na ZUS. KRS ma status rejestru publicznego, co oznacza, że każdy może pobrać odpis, jaki jest tam umieszczony.

PKD, czyli kody Polskiej Klasyfikacji Działalności

Każdy przedsiębiorca zetknie się z PKD już podczas rejestrowania firmy, stąd warto o nich wiedzieć jak najwięcej. Jest to usystematyzowana lista o numeracji w formacie AA.BB.CC.DD.EE. Mimo tego, że podział wygląda na skomplikowany, to w rzeczywistości jest niezwykle intuicyjny.

Poziom pierwszy, oznaczony na przykładzie literami „AA” to sekcja. Następnie mamy działy. Dzielą on zbiór na 88 różnych rodzajów działalności, na jakie składają się czynności według tak zwanych cech zasadniczych, a więc takich, które są kluczowe dla wykonywanych działań w firmie.

Następnie (“CC”) mamy grupy, na jakie składa się aż 272 rodzajów działalności. Później jest 615 klas oraz 715 podklas, które mają możliwie jak najlepiej doprecyzować zakres działania firmy. Używana w Polsce klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z zasadami NACE Rev.2, z jakiej korzysta się na terenie Unii Europejskiej.

To, jakie kody PKD wybierzemy dla firmy, będzie miało duże znaczenie. Nie chodzi tylko o funkcję identyfikacyjną, na podstawie której dobiera się na przykład programy dofinansowania z Unii Europejskiej czy ulgi podatkowe. Jeśli zakład zajmuje się na przykład kompleksową rekultywacją terenu, ale wpisał tylko jeden kod PKD – pomimo tego, że mógł ich umieścić więcej – to tylko na ten jeden przypisany kod można się starać o certyfikację ISO. Na szczęście, kody Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej nie są przypisane na zawsze. Można je edytować, usuwając te, które są nam zbędne, lub dodawać nowe.

Artykuł sponsorowany

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze