namiot przed szpitalem 1

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

NRL 26 marca wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów z apelem o wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej z powodu rozszerzającej się epidemii koronawirusa COVID-19.

W apelu czytamy:

“Rosnące statystki zakażeń wskazują, że nasz kraj znajduje się w fazie dynamicznego rozszerzania się epidemii. Najbliższe 30 dni okaże się kluczowe w walce z wirusem. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na ten okres rozszerzy możliwości zastosowania środków prawnych ograniczających do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej, która w krytycznym okresie epidemii może powodować nie tylko istotne zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, ale także przedłużenie epidemii.

Doświadczenia innych krajów, w których epidemia rozpoczęła się wcześniej niż w Polsce, wskazują, że aby całkowicie wygasić jej ogniska, ograniczenia zgromadzeń, zakazy organizacji imprez masowych powinny być utrzymane tak długo, jak długo stwierdzane będą nowe przypadki zachorowań. W tym stanie rzeczy Państwo Polskie nie będzie mogło zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwa życia i zdrowia podczas egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych, a także wyborów prezydenckich, co w sposób oczywisty powinno prowadzić do ich odłożenia w czasie. Walka o zdrowie i życie obywateli naszego kraju w czasie epidemii wymaga poświęceń od wielu lekarzy i lekarzy dentystów, a także wsparcia i odpowiedzialnych decyzji rządzących w imię obrony wartości najwyższych dla naszego istnienia.

W najnowszej historii naszego kraju jest wiele budujących przykładów, kiedy polityczne i partyjne cele ustępowały miejsca obronie życia i zdrowia obywateli. O to i my, lekarze, apelujemy. Codziennie walczymy o każdego pacjenta i wiemy, ilu nieszczęściom można zapobiec. Nasza lekarska powinność nakazuje nam nie tylko leczyć, ale i zapobiegać. Dlatego nasz apel jest wołaniem o uniknięcie niepotrzebnych narażeń, cierpień i strat”.

el

8
Dodaj komentarz

avatar
Anna Łukasik
Anna Łukasik

Jestem za i za. My ludzie nie mamy większej wartości niż nasze i innych życie. Jeśli tego politycy nie rozumieją to Wy kochani lekarze i wszyscy którzy pomagacie mam obywatelom przetrwać te ciężkie czasy proby musimy powiedzieć stanowcze nie wyborom.

Mirosława Oleś
Mirosława Oleś

Popieram

Horacy
Horacy

Najwyższa pora

Marcin Dombkowski
Marcin Dombkowski

Pewno że nie bo by musieli wybory przesunąć.

Art
Art

nie ogłoszą, bo w stanie klęski nie mogą odbywac się wybory