Na UAM powstało Centrum Sztucznej Inteligencji. Na najwyższym światowym poziomie!

Collegium Mathematicum UAM fot. P. Stanula

Badania z dziedziny sztucznej inteligencji, i to na najwyższym światowym poziomie. Tym będzie się zajmowało Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), które właśnie powstało na UAM.

Efekty badań będą wdrażane w gospodarce i mogą mieć istotny wpływ na poprawienie jakości życia w społeczeństwie.
– CSI ma na celu integrację badań prowadzonych na różnych wydziałach UAM, zapewniając efekt synergii wielu dyscyplin naukowych – wyjaśnia Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka prasowa UAM. – Centrum będzie także stwarzać warunki rozwoju dla ludzi młodych, oferując im atrakcyjne możliwości prowadzenia badań. Ponadto CSI zamierza współpracować z podmiotami gospodarczymi w celu wdrażania wyników badań naukowych w przemyśle oraz komercjalizować badania poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, spółek typu spin off.

Centrum Sztucznej Inteligencji będzie mieścić się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, na Campusie Morasko. Dyrektorem CSI został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z WMiI UAM.

Źródło: UAM