Na ratunek starym drzewom w Poznaniu. Co robi Zarządu Zieleni Miejskiej?

sprawdzanie stanu drzew fot. ZZM

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach, wiązania stabilizujące konary – to tylko niektóre zabiegi wykonywane przez inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej w trosce o starodrzew. W ciągu ostatnich 4 lat zabiegami objęto 1768 drzew.

– Co roku Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje drzewa, które zostają objęte programem „ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej” – tłumaczy Klaudia Beker, rzeczniczka prasowa ZZM. – W jego ramach wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne w koronach, a także montuje się specjalne wiązania stabilizujące konary. W ciągu czterech lat projektem objęto 1768 drzew. W tym roku do programu kwalifikowane są drzewa z parku Heweliusza, Nad Wartą, im. A. Wodziczki oraz z placu Spiskiego.

Inspektorzy ZZM na bieżąco dokonują przeglądów drzewostanów w rejonach, za które są odpowiedzialni i w zależności od potrzeb zlecają odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne – sprawdzany jest między innymi stan zdrowotny drzew, ich statyka, obecność posuszu w koronach oraz wpływ wypróchnień na bezpieczeństwo. Czasem jednak potrzebne są bardziej szczegółowe badania i te są zlecane wykwalifikowanym specjalistom w zakresie oceny zdrowotności drzew.

– Jeżeli drzewo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, czyli cięcia sanitarne, cięcia korygujące kształt korony, czy też zdejmowanie jemioły, zapobiegną pogorszeniu stanu zdrowotnego, to typujemy drzewo do programu – wyjaśnia Katarzyna Walkiewicz, koordynująca projekt w Zarządzie Zieleni Miejskiej. – Bierzemy pod uwagę również wiek drzewa, gatunek, pokrój, zdolność regeneracji po cięciu, procent porażenia jemiołą. Podczas przeglądów aktualizowany jest obwód i stan zdrowotny rośliny oraz określany jest zakres zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać w koronie. Drzewo zostaje wówczas oznaczone w terenie i na mapie.

O tym, ile drzew zakwalifikowanych zostanie ostatecznie do programu badań, decyduje to, ile pieniędzy może na ten cel przeznaczyć ZZM. Zarząd dostaje na ten cel dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jednak zapewnia ona finansowanie projektów maksymalnie do 80 proc. dla parków oraz 85 proc. dla parków zabytkowych. Pozostałą kwotę musi zapewnić ZZM.

Podziel się:

Ostatnio dodane: