Murowana Goślina fot. UMiG Murowana Goślina

Murowana Goślina: Wszystkie ręce na pokład do walki z koronawirusem

Mieszkańcy gminy od kilku dni wprowadzają to hasło w życie. Zbierają pomoc dla szpitali, szyją maseczki, pomagają seniorom, a burmistrz umorzył część opłat przedsiębiorcom wynajmującym lokale od miasta.

Do akcji zbierania tak bardzo potrzebnego sprzętu oraz produktów spożywczych i wody mineralnej włączyły się m.in. Stowarzyszenie Jedna Chwila oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Łopuchowa. Akcję szycia maseczek ochronnych uruchomili prywatni mieszkańcy, którzy dotychczas szyli hobbystycznie i nie są związani zawodowo z krawiectwem. Dotychczas zostało uszyte około 800 szt. Materiału wystarczy na kolejne kilkaset.

Życie przeniosło się na fora społecznościowe. Założono m.in. profil Pomoc Dla Służb Medycznych Od Mieszkańców Murowanej Gośliny, gdzie zamieszczane są informacje o najpilniejszych potrzebach oraz o terminach zbiórek.

Pierwsze „dary” zostały przekazane do Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie. Kolejne, aktualnie uruchamiane, zostaną dostarczone do szpitali w Poznaniu.

Pamiętamy również o seniorach i osobach, które nie mają dostępu do Internetu. To dla nich właśnie Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina przygotował ulotkę z najważniejszymi informacjami i potrzebnymi numerami telefonów. Ulotki znajdują się w aptekach oraz zostały rozdysponowane przez sołtysów i OPS.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, nie czekając na tak potrzebne rozwiązania dodatkowe z rządu, informuje o możliwości umorzenia opłat z tytułu dzierżawy (od momentu koniecznego zamknięcia działalności) za pomieszczenia wynajmowane w szkołach lub od Spółki MG Sport i Nieruchomości. Przygotował też informację, o jaką pomoc można się zwracać do gminy:

Każdy przedsiębiorca ma prawo do:
1. Umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty niektórych należności w stosunku do budżetu gminy. Wniosek może dotyczyć np. należnych gminie opłat z tytułu dzierżawy.
2. Otrzymania, w ramach pomocy de minimis ulgi podatkowej i może ubiegać się o:
– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (maksymalnie do końca 2020r.);
– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (maksymalnie do końca 2020r.),
– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji.

el

Dodaj komentarz

avatar