Można składać wnioski o usuwanie azbestu. Rusza kolejna edycja programu

azbest na dachu fot. UMP

Można składać wnioski do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z budynków. Miasto pokrywa 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Władze miasta przeprowadziły już dwie edycje programu finansowania usuwania azbestu – teraz zaczyna się trzecia, bo nadal jest jeszcze sporo budynków, które zawierają azbestowe elementy, głównie płyty dachowe. Azbest był kiedyś powszechnie używany w budownictwie ze względu na swoje właściwości izolacyjne i odporność na ogień – dziś już się go nie stosuje, ponieważ odkryto, że ma działanie rakotwórcze, a pył azbestowy wywołuje pylicę.

Jednak właśnie ze względu na zagrożenie, jakie niesie azbest nawet po wielu latach od jego montażu usuwanie go powinno się odbywać z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności i przez wyspecjalizowanych pracowników.

To właśnie zapewnia „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”, z którego finansowane są demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub samo zapakowanie odpadów już usuniętych, ich transport i unieszkodliwienie. 100 proc. kosztów pokrywa miasto, a środki na ten cel pochodzą z budżetu Poznania oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych edycji mieszkańcy złożyli 406 wniosków o usunięcie azbestu i dzięki temu udało się usunąć ponad 532 tony toksycznego materiału z budynków mieszkalnych i ogrodów działkowych. Z tego ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Osoby, które mają elementy azbestowe na swoich posesjach, mogą składać wnioski do 31 marca w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP przy ul. Gronowej. Szczegóły programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie miasta w zakładce „azbest”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: