Można składać wnioski na dofinansowanie remontów zabytków w powiecie poznańskim

W tym roku na renowację zabytków, powiat poznański przeznaczy 1,7 miliona złotych. Dzięki temu, że od kilku lat powiat co roku dofinansowuje prace konserwatorskie, udało się m.in. „uratować” kościół w Długiej Goślinie czy w Owińskach, a także współfinansować remont elewacji Zamku w Kórniku.

Do 21 lutego 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

– Te, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie oraz takie, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone. Nabór wniosków obejmuje między innymi prace konserwatorskie zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej jak 5 kwietnia 2019 r. a skończy się nie później niż 5 grudnia tegoż samego roku – mówi Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków.

W ubiegłym roku, na ten cel, powiat poznański przeznaczył prawie 1,5 mln złotych. Dzięki tym funduszom udało się przeprowadzić prace w 19 historycznych obiektach, w tym w zamku w Kórniku oraz w wilii w Luboniu, zaprojektowanej przez Hansa Poelziga.

W poprzednich latach dofinansowano prace remontowe m.in. w kościołach: pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, św. Mikołaja w Owińskach, Wszystkich Świętych w Kórniku, Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, pw. Św. Krzyża w Buku, a także w byłym dworcu kolejowym w Puszczykowie, w dworze rodziny Jackowskich we Wronczynie, czy w zespole pałacowo – parkowym w Będlewie. To tylko niektóre z obiektów, które otrzymały wsparcie finansowe na renowację od powiatu poznańskiego.

– Nie jest tajemnicą, że jednym z ważniejszych zadań powiatu poznańskiego jest dbanie o zabytki, które są, materialnym świadectwem naszej historii. Przekazują wiedzę o kulturze, osiągnięciach w sztuce, nauce a także gospodarce. Chcemy, aby jak najwięcej tego typu obiektów służyło przyszłym pokoleniom – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański, który dodaje, że każdego roku pula na ratowanie zabytków zostaje zwiększona.

 

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze