Możliwe zmiany w prawie pracy

Opracowywane w ostatnich latach nowe projekty kodeksu pracy do tej pory nie znalazły uznania partnerów społecznych. Stąd też rząd rozważa znowelizowanie poszczególnych działów tegoż kodeksu.

Niektóre ze zmian, jak chociażby badania trzeźwości pracowników, wymusza praktyka gospodarcza. Inne natomiast, jak te dotyczące urlopu rodzicielskiego, są wymogiem dostosowania prawa krajowego do przepisów unijnych. Poniżej główne założenia i możliwości zmian w prawie pracy, prezentowane przez Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czy wprowadzenie całkowicie nowego kodeksu pracy jest dziś realne?

W ostatnim czasie dwie komisje kodyfikacyjne przygotowały projekty nowego kodeksu pracy, jednakże żadna z nich nie uzyskała społecznego poparcia. I w takiej sytuacji rząd postanowił, iż skuteczniejszym będzie nowelizacja poszczególnych działów kodeksu pracy (kp). Jako pierwsze zmiany będą dotyczyć czasu pracy, czyli VI działu kp.

Według portalu Szukampracy.pl z ofertami pracy, idea jest taka, by zainicjować dyskusję na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) i na tej podstawie opracować nowe przepisy.

Czy w nowelizacji dotyczącej czasu pracy znajdą się rozwiązania proponowane przez komisję kodyfikacyjną, opracowującą nowy kodeks pracy?

Komisja kodyfikacyjna proponowała między innymi wprowadzenie kont wynagrodzeń za nadgodziny (rodzaj kont czasu pracy), jak i oddzielne regulacje dla pracowników automatycznych (czyli tych, wobec których pracodawca ma ograniczoną możliwość weryfikowania czasu pracy).

Niewątpliwie te propozycje można wykorzystać, jednak w zakresie, w którym zgodzą się na niego partnerzy społeczni. Należy bowiem pamiętać, iż niektóre propozycje były nie do przyjęcia dla pracodawców bądź też związkowców i stały się powodem odrzucenia całego projektu nowego kodeksu pracy – stwierdza ekspert z portalu JestPraca.pl.

Kolejnym obszarem uregulowania winna być kwestia różnych form zatrudnienia, jak umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie czy praca na platformach jak chociażby Uber. Należy przy tym wszystkim pamiętać, iż od formy zatrudnienia zależy przyszłość zatrudnionych na starość. Należałoby bowiem wyzbyć się patrzenia na składki na ubezpieczenie społeczne jako formę daniny, lecz spojrzeć na nie jako zabezpieczenie na okres po skończeniu pracy zawodowej.

Koniecznym jest zatem znalezienie takich rozwiązań, które nie będą utrudniać stosowania nowych form zatrudnienia, ale jednocześnie zagwarantują odprowadzanie swojego wkładu do systemu ubezpieczeń społecznych.
Koniecznym jest zatem znalezienie takich rozwiązań, które nie będą utrudniać stosowania nowych form zatrudnienia, ale jednocześnie zagwarantują odprowadzanie swojego wkładu do systemu ubezpieczeń społecznych.

Jakie jeszcze zagadnienia pojawiły się w ostatnim czasie jako praktyczne problemy życia gospodarczego?

Taką kwestią jest dziś chociażby prewencyjne, wyrywkowe badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Na bazie obowiązujących obecnie przepisów odnośnie RODO podważane jest bowiem prawo pracodawcy do samodzielnej jego weryfikacji. Zatem wszystko na to wskazuje, iż konieczna tutaj będzie zmiana przepisów, która jednoznacznie tę kwestię ureguluje.

Jeszcze innym zagadnieniem jest temperatura w miejscu pracy, którego uregulowanie postuluje NSZZ „Solidarność”. Pomimo, iż cel inicjatywy jest zrozumiały, tym niemniej trudno wyobrazić sobie praktyczną stronę sprawdzania takiej normy.

I właśnie tego typu bieżące tematy powinny być poruszane podczas rozmów i negocjacji w ramach RDS uważa nasz ekspert z portalu pracy.

Artykuł sponsorowany

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze