piątek, 23 lutego, 2024

Modernizacja infrastruktury drogowej na Świerczewie – rusza przebudowa ulic Stefańskiego i Kwiatkowskiego

Mieszkańcy Świerczewa wkrótce doświadczą zmian w infrastrukturze drogowej, gdyż zaplanowana została gruntowna przebudowa dwóch kluczowych ulic w tej dzielnicy. Prace rozpoczną się na ulicach Walentego Stefańskiego oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego, co wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu od poniedziałku, 5 lutego.

Ulica Stefańskiego dozna kompleksowej renowacji na całej długości między skrzyżowaniami z ulicami Buczka i Kwiatkowskiego. Zmiany obejmą również odcinek ulicy Kwiatkowskiego od skrzyżowania z ulicą Stefańskiego aż do ulicy Burszty. W związku z prowadzonymi pracami, obie arterie zostaną czasowo zamknięte dla ruchu kołowego, jednak mieszkańcy będą mieli zagwarantowany dostęp do swoich nieruchomości.

W celu ułatwienia komunikacji i ograniczenia niedogodności dla kierowców wyznaczono objazdy przez ulice Kołłątaja, Buczka oraz Burszty. Przedsiębiorca odpowiedzialny za realizację projektu aktualnie przystępuje do instalacji odpowiedniego oznakowania, które będzie sukcesywnie aktualizowane w miarę postępu prac.

W związku z planowanymi działaniami, uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność w rejonie robót budowlanych i stosować się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Przebudowa dróg ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Ulica Stefańskiego obecnie posiada nawierzchnię gruntową, która zostanie zastąpiona trwałą i umocnioną nawierzchnią pieszo-jezdną. Przewidziano również modernizację zjazdów do posesji, montaż nowego oświetlenia oraz budowę kanału technologicznego.

Na ulicy Kwiatkowskiego, gdzie obecny asfalt jest w złym stanie, planuje się położenie nowej nawierzchni jezdni oraz wybudowanie chodników po obu stronach ulicy. Dodatkowo, ulica zyska nowe miejsca postojowe oraz również zostanie wyposażona w kanał technologiczny.

Strona głównaPoznańModernizacja infrastruktury drogowej na Świerczewie – rusza przebudowa ulic Stefańskiego i Kwiatkowskiego