UAM fot. UAM

Młodzi badacze UAM nagrodzeni

12 najlepszych młodych adeptów nauki, studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zostało laureatami II edycji BEST Student GRANT 2018/2019. Otrzymają 5 tys. złotych na swoje pierwsze badania. Symboliczne czeki i gratulacje odebrali 10 stycznia z rąk JM Rektora, prof. Andrzeja Lesickiego oraz prof. Beaty Mikołajczyk, Prorektor ds. kształcenia UAM.

– Drodzy studenci jesteście „best”, czyli najlepsi. Bardzo się cieszę, że mamy takich studentów na naszym Uniwersytecie. Wasz entuzjazm i chęć poznania świata, szerzenia swojej wiedzy, zamienia się w działalność na rzecz naszego Uniwersytetu. Chciałbym Wam serdecznie życzyć, aby wasze pierwsze próby naukowe zaowocowały pierwszymi publikacjami. Mam nadzieję, że wkrótce będę Was witał nie jako studentów, lecz doktorantów, a potem pracowników – mówił JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

– Uniwersytet to cudowne miejsce, w którym spotykają się ludzie, których łączy pasja i miłość do nauki. To miejsce, w którym łączy się nauka, badania, edukacja i kształcenie. Uniwersytet to miejsce, które łączy relacje mistrzów z ich uczniami. Uczniowie stają się mistrzami, a ci, którzy pomagali w tej drodze, są z nich szalenie dumni i radują się, że tę swoją pasję mogą przekazać młodszym pokoleniom – podkreśliła prorektor ds. jakości kształcenia prof. Beata Mikołajczyk, dodając: – Po raz drugi spotykamy się tutaj, aby wręczyć granty studentom, którzy wkroczyli w mury naszego Uniwersytetu jako najlepsi kandydaci. To stypendium ma pozwolić laureatom na pierwsze próby naukowego badania i wykonanie swojego pierwszego projektu.

BEST Student GRANT to specjalny program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki i rozpoczęły studia na UAM. W tym roku do konkursu zgłoszono 24 prace – projekty własnych badań.

Tym razem granty trafiły do następujących osób:
1. Emilia Brzóska – studentka Wydziału Biologii, kierunek: Biologia. Tytuł projektu: „Czy morfologia muszli jest dobrą cechą taksonomiczną wyróżniającą gatunek Vallonia enniensis?”.
2. Konrad Cegielnik – student Wydziału Biologii, kierunek: Biologia. Tytuł projektu: „Spadek kondycji rodziców w wyniku wzmożonej presji drapieżniczej. Studia nad wybranymi gatunkami ptaków środowisk otwartych”.
3. Kornelia Głowacka – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, specjalność: filologia klasyczna, sinologia. Tytuł projektu: „Jednorożec. Studium komparatystyczne grecko-rzymskich, chińskich, bliskowschodnich oraz afrykańskich wyobrażeń mitycznych i wybrane aspekty ich recepcji”.
4. Dominika Górko – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, specjalność: filologia polska, filozofia. Tytuł projektu: „Ironia jako światopogląd? O typach i funkcjach posługiwania się ironią w liryce Marcina Świetlickiego z odniesieniem do filozoficznych ujęć tropu”.
5. Adam Kaczorowski – student Wydziału Fizyki, kierunek: Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem. Tytuł projektu: „Zależność pomiędzy długotrwałą ekspozycją na poziomy hałasu powyżej progu występowania odruchu strzemiączkowego, a powstawaniem i pogłębianiem się ubytku słuchu u młodzieży w wieku 10-15 lat”.
6. Karolina Król – studentka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: Filologia polska. Tytuł projektu: „Czesław Miłosz i Stanisław Barańczak. Paralele i rozejścia na przykładzie recepcji Czarodziejskiej góry Thomasa Manna w twórczości obu poetów”.
7. Joanna Larysz – studentka Wydziału Neofilologii, kierunek: Lingwistyka stosowana. Tytuł projektu: „Badanie różnic i podobieństw kultury polskiej i niemieckiej na podstawie porównania reklam internetowych z okresu świątecznego”.
8. Natalia Pietras – studentka Wydziału Chemii, kierunek: Chemia. Tytuł projektu: „Mechanochemiczna synteza borofosfonianów klatkowych”.
9. Wojciech Sławnikowski – student Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne. Tytuł projektu: „Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego”.
10. Hanna Szczepanek – studentka Wydziału Anglistyki, kierunek: English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (ELTIT). Tytuł projektu: „Badanie wpływu języka angielskiego jako lingua franca na współczesną polszczyznę młodych użytkowników w dyskursie kulturowym na podstawie analizy blogów i mediów społecznościowych (The study of the influence of English as lingua franca on the conytemporary polish language of young speakers in cultural discourse based on the analysis of blogs and social media)”.
11. Filip Wojnarowski – student Wydziału Biologii, kierunek: Biotechnologia. Tytuł projektu: „Analiza porównawcza różnych technik konserwowania bakteriofagów z grupy Bastille w kontekście ich zastosowania do zwalczania chorobotwórczych i niepożądanych bakterii z rodzaju Bacillus”.
12. Olga Żyminkowska – studentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, specjalność: filozofia. Tytuł projektu: „Filozofia w powieści Milana Kundery Życie jest gdzie indziej. Badania nad pograniczem tekstu filozoficznego i literackiego”.

Program grantowy jest jednym z kilku elementów składających się na program BEST Student. Przyznany grant w wysokości 5 tys. zł (z czego 30% stanowi rodzaj wynagrodzenia dla autora za wysiłek badawczy), można będzie wykorzystać na udział w warsztatach i seminariach związanych z przedmiotem badań. Jego uczestnicy będą mogą skorzystać także z letniego obozu pod hasłem BEST Student CAMP. Dla najlepszych przygotowano także propozycję pod hasłem Best STUDENT Lab, czyli możliwość skorzystania z pracy z najlepszymi naukowcami w licznych uniwersyteckich laboratoriach, a także BEST Student LANGUAGE, ofertę poszerzenia znajomości języków, nie tylko angielskiego.

W tym roku studia w UAM rozpoczęło 779 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz maturzystów z najlepszymi wynikami (95% i powyżej). To więcej najlepszych abiturientów niż w ubiegłym roku.

Autor: UAM