Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie w sprawie koronawirusa

Zgodnie z nim zakres działania ustawy dotyczącej chorób zakaźnych został poszerzony o koronawirusa, jak poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak podaje portal Onet.pl zakażenie koronawirusem dołączyło do wykazu zakażeń i chorób zakaźnych objętych ustawą. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie.

Ustawa precyzuje także zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie zostanie opublikowane jeszcze w czwartek wieczorem.

el