Miejskie jednostki szukają pracowników

Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników. Zatrudnienie znajdą księgowi, strażnicy miejscy oraz opiekunowie dzieci i osób starszych. Wolne etaty czekają też na urzędników i nauczycieli.

Sporo osób do pracy poszukuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zatrudnienie czeka tam na stanowiskach pomocy administracyjnej, obsługi sekretariatu, konsultanta ds. prawnych oraz animatora Klubu Integracji Społecznej.

Wolne etaty są też w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. Praca czeka m.in. w Pogotowiu Technicznym, na stanowiskach: dyspozytora, montera – instalatora (prace przy urządzeniach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania) oraz montera – elektryka (przy urządzeniach i instalacjach elektro-energetycznych).

Zatrudnienie w MPGM znajdzie też inspektor nadzoru – w branży budowlanej i sanitarnej oraz specjalista ds. marketingu. Stanowisko dla fachowca czeka także w Pływalni Miejskiej Atlantis, która zatrudni operatora urządzeń konserwator maszyn i urządzeń.

Pilnie poszukiwani są księgowi. Osoby o takich kwalifikacjach mogą znaleźć zatrudnienie w Palmiarni Poznańskiej, Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Przedszkolu nr 127, Branżowej Szkole I stopnia nr 42, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Specjalista ds. płac zatrudni natomiast Szkoła Podstawowa nr 78.

W poznańskich placówkach oświatowych potrzeba nie tylko osób, które potrafią liczyć. Zespół Szkół Samochodowych poszukuje elektryka samochodowego oraz nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – specjalność mechatronika samochodowa.

Zatrudnienie w stolicy Wielkopolski znajdą również osoby, które chcą zadbać o porządek i bezpieczeństwo poznaniaków. Na strażników miejskich czeka aż 15 wolnych etatów.

Nie brakuje ofert dla urzędników. Biuro Poznań Kontakt zatrudni brokera informacji merytorycznej, a Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu osobę ds. obsługi zamówień publicznych. Praca czeka też w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – na stanowisku ds. zbywania przetargowego, Zarządzie Dróg Miejskich – stanowisko ds. obsługi klienta i kancelarii oraz Biurze Nadzoru Właścicielskiego – stanowisko ds. projektów w zakresie nadzoru korporacyjnego.

Dużo czasu do zastanowienia nie mają osoby, chcące pracować w domu dziecka, żłobku lub domu pomocy społecznej. Czas na składanie ofert w tych miejscach upływa wraz z końcem przyszłego tygodnia, czeka tam jednak wiele wolnych etatów. Zatrudnienie znaleźć mogą opiekunowie, pokojowi, położne, pielęgniarki i pielęgniarze, sprzątaczki oraz młodsi wychowawcy.

O pracę na stanowisku urzędniczym mogą starać się tylko osoby, które mają obywatelstwo polskie (dopuszczalne są wyjątki), korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane wyrokiem sądu.

Wszyscy, którzy chcą aplikować na stanowiska w urzędzie miasta, nie muszą wysyłać CV ani listu motywacyjnego. Przy każdym ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić i wysłać elektronicznie. Można też złożyć dokumenty w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie urzędu miasta.

Autor: UMP

Dodaj komentarz

avatar