Reklama

Miejskie jednostki szukają pracowników

Miejskie jednostki zatrudnią księgowych i specjalistów do spraw płac. Etaty czekają również na pracowników specjalizujących się w marketingu, monterów i elektryków.

Wykwalifikowani specjaliści od finansów mogą przebierać w ofertach pracy. Głównych księgowych szukają: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, Zespół Szkół Nr 5, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, Przedszkole Nr 127 oraz Przedszkole Nr 17 “Ikarek”.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego zatrudni księgową lub księgowego, a Palmiarnia Poznańska szuka starszego specjalisty do spraw księgowości i rozliczeń.

Specjalista do spraw płac znajdzie zatrudnienie w Zespole Szkół Specjalnych nr 111, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 8 i w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi. Z kolei Zespół Szkół nr 7 poszukuje specjalisty do spraw kadrowych i płacowych (cały etat) lub specjalistów do spraw kadrowych (pół etatu) oraz płacowych (pół etatu).

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania również przyjmie pracowników: do spraw kontroli podatkowej oraz do spraw spadków.

Etaty czekają w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który szuka specjalistów ds. postępowań geodezyjnych oraz ds. zamówień publicznych. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zatrudni inspektorów nadzoru (w branży sanitarnej oraz w branży ogólnobudowlanej) oraz dyspozytora. Z kolei Wydział Urbanistyki i Architektury UMP zatrudni pracownika ds. Architektury.

Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje pracownika ds. administrowania parkingami “Parkuj i Jedź” (P&R) oraz osoby ds. projektowania układu sieci komunikacyjnej i porozumień międzygminnych.

Pracę znajdą również specjaliści od marketingu i promocji. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji szukają pracownika ds. organizacji imprez i marketingu, Wydawnictwo Miejskie Posnania zatrudni specjalistę ds. sprzedaży i promocji, a Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania – pracownika ds. organizacji i obsługi spotkań.

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Poznania zatrudni specjalistę ds. analiz i wdrożeń, a Biuro Poznań Kontakt – kierownika oddziału rozwoju usług Poznań Kontakt. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji szuka opiekuna najemcy w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym.

Praca czeka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – potrzebny jest młodszy asystent rodziny oraz specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Na etaty mogą też liczyć fachowcy: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego zatrudni elektryka, elektryka samochodowego oraz nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej da pracę monterowi-elektrykowi oraz monterowi-instalatorowi wod-kan, gaz, CO. Palmiarnia Poznańska przyjmie do pracy kasjera biletowego.

Uwaga: oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez Internet. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i cv. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu. Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania i na portalu Poznan.pl: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/

Autor: UMP

data-matched-content-rows-num="8,4" data-matched-content-columns-num="1,4" data-matched-content-ui-type="image_stacked,image_stacked"

Dodaj komentarz

avatar