fot. Przykuta, CC BY-SA 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en, via Wikimedia Commons

Przebudowa ulicy Czynu 600-lecia i trwający remont drogi wojewódzkiej w kierunku Drezdenka – te dwie inwestycje sprawią, że mieszkańców i turystów czeka ciężkie lato.

Położenie Międzychodu na wąskim pasie lądu między Wartą a jeziorem sprawia, że remont jakiejkolwiek ulicy jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców – a ulica Czynu 600-lecia to jedna z głównych ulic Międzychodu. W dodatku remont jest prowadzony naprawdę od podstaw, jak wyjaśniają władze powiatu międzychodzkiego, które finansują inwestycję. Prace trwają od kwietnia, ale fragmentami. Problem zacznie się wtedy, gdy zostanie zamknięta cała ulica, co ma nastąpić jeszcze w maju.

„Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie. W ramach robót budowlanych planuje się całkowitą wymianę warstw konstrukcyjnych drogi na długości 664 m” – informuje powiat.

Rozebrane zostaną stare i zbudowane od nowa chodniki i droga rowerowa, wymienione wszystkie krawężniki i oporniki betonowe oraz przebudowane wszystkie zjazdy.

„Z uwagi na problemy z zalewaniem ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, planowane jest całkowite rozebranie istniejących i częściowo niedrożnych systemów odwodnienia drogi i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, obejmującej cały przebudowywany odcinek” – informuje powiat. – „Planowane jest wykonanie 46 szt. wpustów krawężnikowych kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych częściowo poza jezdnią i odprowadzających wody opadowe do 2 kolektorów”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 2 302 358,72 zł, a całkowita wartość zadania to 4 242 334,64 zł. Prace potrwają do listopada.

To nie jedyny remont w Międzychodzie – remontowana jest także na odcinku 10 km droga wojewódzka nr 160 od wylotu z Międzychodu w kierunku Drezdenka. W kilku miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Tu utrudnienia potrwają do czerwca przyszłego roku.