Miasto zbada stan muru oporowego nad Wartą

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Miasta Poznania ogłosił przetarg na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty.

O tym, że mur oporowy jest w złym stanie technicznym nikogo nie trzeba przekonywać, stwierdza to badanie z 2010 roku, a także wcześniejsze opinie ekspertów Sądu Okręgowego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Naprawa całej pozostałej kilkuset metrowej konstrukcji to ogromne koszty sięgające być może nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Przeprowadzony w 2002 roku remont niewielkiego fragmentu muru kosztował 1 mln zł.

Mieszkańcy i Rada Osiedla Stare Miasto od wielu lat interesują się trudną sytuacją geologiczną i hydrologiczną nad Wartą w rejonie ulicy Szyperskiej. W tym miejscu brzeg rzeki spaja ponad stuletni pruski mur oporowy, znajdujący się w złym stanie technicznym. W czerwcu 2016 roku Rada Osiedla przyjęła specjalną uchwałę zwracając się do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie koordynacyjnych działań zmierzających do ocalenia, zabezpieczenia i rewaloryzacji muru oporowego nad Wartą. Natomiast w sierpniu 2017 roku Andrzej Rataj, radny Rady Miasta Poznania i Przewodniczący Rady Osiedla wystosował odpowiednią interpelację do Prezydenta Miasta Poznania. Wszyscy te działania podejmowane były w trosce o bezpieczeństwo całego tego obszaru nad Wartą.

– Należy podkreślić, że Miasto zachowuje się tu odpowiedzialnie, biorąc na siebie koszty ekspertyzy stanu technicznego, ale pamiętać musimy także, że to Magistrat wydał tu niestety kolejne pozwolenia na budowę, a bloki z podziemnymi garażami wybudowane w bliskiej odległości od muru mają zapewne znaczny wpływ na sytuacje ziemną i hydrologiczną terenu, a także stan specyficznej konstrukcji – mówi Tomasz Dworek Wiceprzewodniczący Rady Osiedla.

W okolicy planowane są także kolejne inwestycje, według informacji Urzędu Miasta o odrzuconych (z różnych powodów) wnioskach o warunku zabudowy, przy murze miałyby powstać kilkupiętrowe bloki, stawiane przez jednego z deweloperów.

W kwietniu WGN zorganizował spotkanie dotyczące harmonogramu i kosztów przeprowadzenie stosownych badań na które zaprosił podmioty posiadające swoje działki i budynki nad rzeką: przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Szyperskiej, a także spółek będących właścicielami nieruchomości w tej okolicy oraz Rady Osiedla Stare Miasto. Niestety przedstawiciel deweloper nie chciał rozmawiać z uczestnikami spotkania.

– Podstawowy problem dotyczy tego, kto poniesie koszty naprawy muru. Odmienne stanowiska mają tu różne organy Państwa i Samorządu. Zdaniem Powiatowego Inspektora to na barkach wspólnoty ciąży obowiązek naprawy muru. Sąd w jednym z postanowień zaznaczył, że koszty jego utrzymania ponosi ten, kto odnosi z niego korzyść, dziś jest to Skarb Państwa, bo konstrukcja chroni przed wodą grunty przybrzeżne i zachowuje linię brzegową – przypomina Tomasz Dworek.

W latach 2002 – 2003 wykonywany był remont 68 metrowej podwodnej i nawodnej części nabrzeża (dziś w sąsiedztwie znajduje się biurowiec). Remont został wykonany, jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Rataja – gdyż konstrukcja stanowiła zagrożenie katastrofą budowlaną.

Warto też przypomnieć, że fragment nabrzeża od strony ul. Estkowskiego miał być udostępniony poznaniakom. Taką deklarację w władze miasta złożyły w 2006 roku gdy budowa ogromnego budynku nad rzeką, w miejscu chłodni wywoływała społeczne protesty.

W czerwcu 2016 roku Rada Osiedla wystąpiła do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wpisanie konstrukcji muru oporowego do rejestru zabytków. Niestety po tym wniosku Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania muru do rejestru ze względu na udział kilkuset stron w postępowaniu administracyjnym (wniosek dotyczył także fragmentów z ul. Czartoria i Chwaliszewo).

Decyzje Urzędu Miasta Poznania i problematyczne inwestycje deweloperskie powodują zaburzenia struktury przestrzennej i dawnego poznańskiego portu rzecznego, po którym nie pozostały już praktycznie żadne pozostałości. Istniejący budynek kapitanatu ma zostać obudowany w sposób bardzo kontrowersyjny. Jedyną spuścizną historyczną jest jeszcze mur oporowy.

– Warto zatem podjąć działania rewaloryzacyjne przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa, ale także pamięci historycznej i dziedzictwa starego portu rzecznego – podkreśla Andrzej Rataj przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i radny miejski.

– Koszty remontu muru będą ogromne, zaskakujące jest również to, że biorąc pod uwagę sytuację własnościową nabrzeże nie będzie udostępnione poznaniakom – konstatuje radny Tomasz Dworek i dodaje, że Rada Osiedla Stare Miasto apelowała do prezydenta Miasta Poznania o racjonalną politykę przestrzenną w tym fyrtlu. Niestety realizowane i planowane inwestycje deweloperów spowodują w rejonie ulicy Szyperskiej jeszcze większe problemy urbanistyczne, brak zieleni, miejsc parkingowych i części wspólnej.

Planowane przez WGN działania obejmują m.in. inwentaryzację geodezyjną obiektu muru oporowego w części nawodnej i podwodnej na całym odcinku, sondowanie geodezyjne dna rzeki, wykonanie badań geotechnicznych. Efektem będzie Opracowanie aktualnych map sytuacyjno- wysokościowych terenu przy którym usytuowany jest mur oporowy wraz z mapą do celów projektowych.

Wśród zadań jest także określenie stanu prawnego działek objętych ekspertyzą, która powinna obejmować oprócz powyższych elementów określenie stanu technicznego różnych elementów konstrukcji zarówno ceglanych jak i stalowych.

Efektem całości prac będzie analiza wytrzymałości konstrukcji względem planowanego wykorzystania terenu za murem oporowym (w oparciu o wydane warunki zabudowy lub pozwolenia na budowę), rozwiązania techniczne zabezpieczenia muru oporowego, w tym określenie metody zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji oraz określenie wymaganego zakresu prac remontowych.

Autor: ROSM

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze