Miasto Poznań ma propozycję dla mieszkańców PTBS. Czy to zakończy konflikt?

mieszkania, wręczenie kluczy, Strzeszyn fot. UMP

Wakacje od odsetek, korekta czynszu dla lokatorów „Mieszkania dla Seniora”, poprawa komunikacji z lokatorami i rada, w której będą brali udział najemcy. To kilka z propozycji Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które mają poprawić sytuację lokatorów.

Podstawowym problemem w sporze między zarządem PTBS a lokatorami tego zasobu jest bardzo duży wzrost stawek czynszu i to we wszystkich zasobach: od mieszkań dla seniorów poprzez mieszkania z dojściem do własności aż po zwykłych najemców. Mieszkańcy zaprotestowali przeciwko tak drastycznym podwyżkom, ale też zaczęli sprawdzać, skąd się wzięły – i złożyli petycję do radnych.

Petycja do Rady Miasta Poznania

Czytamy w niej między innymi, że „koszty zarządzania uwzględnione w czynszu PTBS, są 5-ciokrotnie wyższe niż w innych zasobach mieszkaniowych w Poznaniu. Koszty te wliczane są do czynszu najemców PTBS i wynoszą po podwyżce 2,59 zł/m2. W lokalach spółdzielczych i własnościowych, obsługiwanych przez zewnętrzne firmy (działające dla zysku) opłaty te kształtują się w przedziale 0,51 zł/m2 – 0,55 zł/m2. Zarządzanie mieszkaniami należącymi do PTBS kosztuje jego najemców 488% tego, co płacą inni mieszkańcy Poznania. To bardzo drogo!”.

Czynsz, czyli eksploatacja i remonty w całym PTBS to 216 proc. ceny rynkowej. Klasyczny zasób TBS ma czynsz na poziomie 245 proc. ceny rynkowej, jak w petycji podają mieszkańcy. Dlatego chcą, by radni sprawdzili, dlaczego te koszty są tak wysokie. „Jako mieszkańcy PTBS pytamy, dlaczego prezes PTBS w 2021 r. zarabiał 50 tys. zł miesięcznie, a wiceprezes 41,5 tys. zł miesięcznie?” – pytają w petycji lokatorzy.

PTBS w 2021 roku wygenerował prawie 4 mln zł zysku. Ale, jak twierdzą lokatorzy, te pieniądze nie zostały wydane na pokrycie bieżących wydatków i kosztów utrzymania zasobu. Gdzie są? Nie wiedzą.

„Stawki za zarządzanie bezwzględnie powinny zostać zweryfikowane i obniżone do poziomu rynkowego” – twierdzą lokatorzy. – „Jeżeli spółka nie potrafi zarządzać za niższą cenę, to może należy zwolnić wszystkich pracowników, a administrowanie powierzyć zewnętrznej firmie, która zrobi to za 1/5 ceny”.

Dlatego mieszkańcy zwrócili się do radnych, by komisja rewizyjna skontrolowała PTBS, bo żaden organ nie nadzoruje polityki finansowej tej spółki i doprowadziła do pełnego audytu finansowego spółki, przeprowadzonego z udziałem reprezentacji lokatorów.

Niższe czynsze są możliwe

W odpowiedzi władze miasta opublikowały obszerny materiał zawierający propozycje dla najemców mieszkań PTBS. Zostały one przedstawione lokatorom 10 marca, podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej RMP. Spółka przekazała radnym swoje wyliczenia, na których oparła podwyżki stawek czynszu, ze wskazaniem kosztów eksploatacji, remontów i obciążeń kredytowych. Głównym powodem wzrostu czynszów jest wzrost rat kredytów, które TBS wziął na budowę mieszkań.

– Rozumiemy, że zmiana stawek czynszu może być trudna – mówiła podczas posiedzenia komisji Agnieszka Szymankiewicz, wiceprezes zarządu PTBS. – Koszty życia są niestety wyższe niż jeszcze kilka lat temu. PTBS ma jednak obowiązek wywiązywać się z zawartych umów kredytowych, pożyczek i zobowiązań wobec zewnętrznych podmiotów. Gdybyśmy wstrzymali zmiany stawek czynszu, nie moglibyśmy spłacać kredytów w pełnej wysokości. W takim przypadku musielibyśmy zwrócić natychmiastowo w całości pożyczone pieniądze, co odbiłoby się również negatywnie na portfelach najemców. Skumulowane w ten sposób koszty, które spółka musiałaby ponieść, w ujęciu wieloletnim i tak musiałyby zostać pokryte wpływami z czynszów. To zaś lokatorzy odczuliby jeszcze bardziej niż obecne zmiany stawek.

PTBS zaproponował lokatorom nowe stawki czynszu planowane na maj – różnią się zależności od zasobu i wynoszą od 1,71 zł do 10,92 zł za m kw. W ramach programu „Najem z dojściem do własności” PTBS zwrócił się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o obniżenie oprocentowania kredytu i liczy na szybkie rozpatrzenie sprawy przez EBI. Mieszkańcy mogą się też przenieść do innego programu mieszkaniowego: „POZnań i zamieszkaj”.
„Najemcy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, nie będą musieli przywracać lokalu, w którym aktualnie mieszkają, do stanu pierwotnego” – informuje miasto. – „Dodatkowo przy rozliczeniu zdawanego lokalu PTBS zwróci kapitał, który był przez mieszkańców spłacony w czynszu. Obecni najemcy będą też mieli priorytet przy kwalifikacji do nowego programu. Pozwoli to na płynną zmianę mieszkania i zapewni dostęp do bardziej przystępnych czynszów, które są przewidziane w ramach „POZnań i zamieszkaj”.

Wakacje i lepsza komunikacja

Kolejną propozycją jest program „Wakacje od zwiększonych odsetek”, w którym odsetki zostaną rozłożone w czasie w stawce czynszu na lata 2023-2026, a PTBS zasili program kwotą blisko 800 tysięcy złotych. Ci, którzy się zdecydują na ten program, będą płacić niższy czynsz, a w roku 2024 i latach późniejszych będzie się on jedynie nieznacznie zwiększać.

W przypadku uczestników programu „Mieszkanie dla Seniora” mają zostać zawarte porozumienia z mieszkańcami i dzięki nim czynsz zamiast wzrosnąć z 10,80 zł za m kw. do 17,47 zł wzrośnie tylko do 13,92 zł za m kw.

PTBS zaprezentował też radnym i lokatorom rozwiązania poprawiające komunikację: 20 marca ma się odbyć „Dzień dla najemców”, a lokatorzy będą mogli porozmawiać z zarządem spółki. Takie dni będą się odbywać w każdy poniedziałek, między 15.00 a 17.00. Mają zostać uruchomione specjalne linie telefoniczne do zgłaszania usterek, mają też zostać poprawione elektroniczne biuro obsługi i strona internetowa, gdzie mają się pojawiać informacje o remontach i przeglądach, a także ruszyć aplikacja na smartfony iMieszkaniec. Osoby nie korzystające z internetu będą znajdowały komunikaty rozwieszone na klatkach schodowych.

Przy zarządzie spółki ma też zacząć działać Rada PTBS, w skład której wejdą mieszkańcy poszczególnych programów mieszkaniowych i to ona będzie łącznikiem między spółką a mieszkańcami. Jak zapewniła wiceprezes PTBS, wszelkie dochody PTBS są w całości przeznaczane na działalność statutową, w tym na finansowanie nowych inwestycji. Przy realizacji budowy mieszkań spółka korzystała dotychczas z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Ponieważ część lokatorów PTBS wystąpiła do sądu w sprawie podwyżki czynszów, zarząd spółki zadeklarował, że prawomocne rozstrzygnięcie sądu na korzyść chociażby jednego najemcy – pozostali z danego zasobu będą mieli także obniżony czynsz.

Podziel się:

Ostatnio dodane: