Miasto chce zatrzymać młodych ludzi. Będą mieszkania dla studentów!

Kalisz fot. Kalisz.pl

Program „Kalisz dla Młodych” oferuje mieszkania tym studentom i absolwentom kaliskich uczelni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia. W ten sposób władze miasta chcą zatrzymać młodych ludzi w Kaliszu.

Program realizowany jest we współpracy pomiędzy Miastem Kalisz a Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu oraz Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie – Kampusem Mundurowym w Kaliszu.

Projekt uchwały już jest

Jak zapewnił prezydent Krystian Kinastowski podczas konferencji prasowej 27 stycznia, został już przygotowany projekt uchwały, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli zamieszkać w Kaliszu.
– Przygotowaliśmy projekt uchwały, który przedstawimy Radzie Miasta Kalisza – mówił prezydent. – Program „Kalisz dla Młodych” polega na tworzeniu, w ramach mieszkaniowego zasobu Miasta, lokali dla osób pracujących lub uczących się w Kaliszu, które nie ukończyły 30 lat. W pierwszym, pilotażowym roku działania programu, przygotujemy kilka mieszkań. Chcemy zachęcić młodych ludzi do zamieszkania w śródmieściu, w sercu miasta, dlatego planujemy zapewnić mieszkania właśnie w tej części.

Kto może się starać?

Jakie warunki muszą spełnić przyszli obywatele Kalisza? Muszą być studentami lub absolwentami kaliskich uczelni, mogą być też beneficjentami stypendium naukowego, sportowego albo doktoranckiego, pracować w Kaliszu i rozliczać się w kaliskim Urzędzie Skarbowym – a także przedstawić pisemną opinię rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej.

Muszą też mieć udokumentowane dochody spełniające kryterium dochodowe określone w §13 ust. 4 uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Co ważne, nie mogą też mieć prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza.

– Program skierowany jest do ludzi, którzy chcą swoją przyszłość związać z Kaliszem, tutaj pracować i mieszkać – dodał wiceprezydent Mateusz Podsadny. – To ważny temat dla miasta i młodych ludzi. Chcemy wspólnie rozwijać Kalisz.

Najpierw wybór mieszkań – później wnioski

Jak będzie wyglądała realizacja programu? Najpierw zarządca lokalu wytypuje mieszkania, które wejdą do puli projektu „Kalisz dla Młodych”, a ich wykaz prześle do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza oraz do władz uczelni. Wówczas zostanie ogłoszony nabór wniosków, a zainteresowani będą mieli 14 dni od ogłoszenia naboru na ich złożenie.

Lista wybranych wnioskodawców spełniających kryteria programu zostanie przekazana prezydentowi, który wyda zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego konkretnej osobie. Najemcom pozostanie więc tylko podpisanie umowy najmu na czas nieokreślony – i zameldowanie się w mieszkaniu.

Projekt „Kalisz dla Młodych” ma w zamyśle ułatwić start młodych osobom, które swoją przyszłość wiążą z Kaliszem. To także korzyść dla miasta, bo pozwoli w nim zatrzymać młodą, wykształconą kadrę, co przyczyni się do rozwoju grodu nad Prosną.

Źródło: UM Kalisz