Margonin: Nowe rondo już otwarte

nowe rondo, Margonin fot. WZDW
Powstało w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Margoninie, a dzięki niemu przejazd przez miasto będzie znacznie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy. Rondo jest też częścią trwającej właśnie przebudowy drogi.

Inwestycja polegała na budowie pięciowlotowego, eliptycznego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 190 i 193 z drogą powiatową nr 154P (ul. Cmentarną) i drogą gminną nr 198006P (ul. Polną) w Margoninie. Zadanie miało na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu drogowego w centrum miejscowości.

Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i potrwała rok. A 5 sierpnia, po odbiorach technicznych i otwarciu ronda władze województwa wielkopolskiego: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa i Jacek Bogusławski, zcłonek zarządu województwa wraz z Januszem Piechockim, burmistrzem Margonina, a także parlamentarzystami, radnymi województwa i lokalnymi samorządowcami oficjalnie podsumowały inwestycję.

– Wielu życzliwych Margoninowi emisariuszy zabiegało o powstanie tego ronda – mówił Wojciech Jankowiak. – Jest ono efektem dialogu i harmonijnej współpracy pomiędzy zarządem województwa, który jest dysponentem drogi, a samorządem miasta, który dba o to, by Margonin dobrze się rozwijał i wyglądał. Miasto zyskało nie tylko bezpieczny, cywilizowany przejazd, ale i urokliwe miejsce. Poza kwiatami na rondzie uwagę zwracają kamienne lwy, które są elementem dawnego Pomnika Powstańców Wielkopolskich z 1929 r.

Jacek Bogusławski podkreślił, że inwestycja jest ważna dla całej północnej Wielkopolski, bo jadąc na północ, nie można tego ronda ominąć. Wyraził również nadzieję na dobrą współpracę przy planowanej w kolejnych latach rozbudowie drogi nr 190. Z kolei burmistrz Janusz Piechocki nazwał budowę ronda najważniejszą inwestycją tej części Wielkopolski, wskazując, że dotychczasowe skrzyżowanie było bardzo niebezpieczne. Przypomniał długie starania i dziękował szerokiemu gronu osób wspierających budowę za niezwykły konsensus.

Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta i Gminy Margonin, a kosztowało 6,1 mln zł, z czego udział miasta wyniósł 2 mln zł. Inwestycja objęła wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, budowę przejść dla pieszych, chodników i zjazdów, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie zieleni oraz przebudowę ulic dojazdowych do ronda, w tym drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Szamocińskiej i ul. Kościelnej) na odcinku o łącznej długości 550 m.

WZDW

Podziel się:

Ostatnio dodane: