Marek Woźniak: „Wielkopolska to region aktywnych ludzi”

Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Marszałek Wielkopolski tak ocenił swój region podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego prezydenta Poznania w niepodległej Polsce. Nowe spojrzenia”. Przyznał też, że nie jest łatwo podsumować sto lat w jeden dzień.

Jarogniew Drwęski w listopadzie 1918 roku – miesiąc przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego – został wybrany prezydentem niemieckiego jeszcze Poznania. Objąwszy ponownie ten urząd – w kwietniu 1919 roku – stał się jedną z najpopularniejszych postaci w mieście. Warto zaznaczyć, że to od niego właśnie zaczęła się polonizacja urzędów, szkół, instytucji kultury i nazw ulic w Poznaniu. Patronował narodzinom uniwersytetu i był jednym z pomysłodawców targów. Należał do ostatniego pokolenia wielkich organiczników, a jego szerokie zainteresowania literackie zaowocowały licznymi wierszami i sztukami teatralnymi.

Marszałek Marek Woźniak w swoim przemówieniu stwierdził, że nie jest łatwo podsumować 100 lat w jeden dzień.
– Jeśli miałbym mówić o Wielkopolsce, odwołałbym się do zdefiniowana naszego regionu hasłem, którym posługuję się od kilku lat – mówił marszałek. – Dla mnie Wielkopolska jest więc europejskim regionem aktywnych ludzi, jest dobrze wpisana w kontekst Unii Europejskiej, z bardzo dobrymi relacjami z naszymi partnerami, w tym szczególnie z Niemcami. Przez 30 lat udawało się wspólnie obalać kolejne uprzedzenia i stereotypy, a w tej chwili jest to niszczone, zwłaszcza w publicznych mediach. Wielkopolska jest też otwarta na idee postępowe mówiące o prawach człowieka, poszanowaniu każdej istoty ludzkiej. U nas nie pwostaja kuriozalne strefy wolne od LGBT, które stały się głośne ze względu na to, że Europa upomniała się o kwestie dyskryminacyjne. Nie można w sposób swobodny podchodzić do praw człowieka.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił też, jak dobrze Wielkopolanie radzą sobie 30 lat po transformacji ustrojowej.
– Dziś blisko 500 tysięcy małych i średnich firm buduje potencjał gospodarczy Wielkopolski – mówił. – I robi to skutecznie. Ta aktywność jednak kosztuje. W momencie kiedy bardzo liczą się postawy klientystyczne wobec rządzących, sprowadzające się do realizacji hasła „Bądź grzeczny i poproś”, my nie dajemy się wtłoczyć w ten schemat.

Jarogniewowi Drwęskiemu, jak uważa marszałek, trzeba oddać hołd za to, że był inicjatorem powstania Związku Miast Polskich, czyli stowarzyszenia samorządów funkcjonującego do dzisiaj.
– Jest to bez wątpienia najsilniejsza tego typu organizacja – ocenił Marek Woźniak. – Ten silny, samorządowy
głos jest bardzo istotny w tej chwili w dyskusji o modelu państwa. W przeciwieństwie do rządzących uważamy, że jego model powinien być zdecentralizowany.

Marszałek mówił też o potrzebie budowania i umacniania tożsamości Wielkopolski. Jednym z elementów są starania Wielkopolan o uznanie dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia, za święto narodowe. Zdaniem marszałka to właśnie historia jest potwierdzeniem naszej tożsamości oraz prawa do funkcjonowania jako Polacy i Wielkopolanie.

– Czasami niepokoi mnie jednak to, że historię próbuje się zawłaszczać, wykrzywiać i wykorzystywać do bieżącej polityki – podsumował marszałek. – To nie powinno mieć miejsca. Trzeba o tym mówić, ponieważ intencje też są istotne.

Ostatnia odsłona wydarzenia rozpoczęła się o godz. 18 w Teatrze Polskim, gdzie uczestnicy konferencji obejrzeli jednoaktówkę pt. „Reni”, sztukę napisaną przez Jarogniewa Drwęskiego i wystawioną w tymże teatrze w 1898 roku. Współczesną jej wersję wyreżyserował Piotr Kaźmierczak.

Konferencja pod honorowym patronatem marszałka odbywała się w hotelu „Bazar”, a jej organizatorem był Wydział Historii UAM. Honorowy patronat nad konferencją objęli także: starosta poznański Jan Grabkowski, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Źródło: UMWW

Podziel się: