Lubońscy radni przyjęli uchwałę o ustanowieniu patrona miasta

Urząd Miasta Luboń fot. UM Luboń

Rada Miasta Lubonia 16 marca podczas sesji podjęła decyzję o ustanowieniu Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń. Decyzję radnych poprzedziły konsultacje społeczne, przeprowadzone w ubiegłym roku.

Z inicjatywą ustanowienia bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Lubonia wystąpiła w lutym 2022 roku ss. Rafała Kisiel, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Luboniu. Przełożona złożyła odpowiedni wniosek na ręce lubońskich radnych.

Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na ten temat podczas konsultacji społecznych, które się odbywały od 27 kwietnia 2022 roku do 11 maja 2022 roku, aprobatę dla pomysłu wyraził także Watykan. Na podstawie ich wyników radni 16 marca podjęli decyzję o ustanowieniu Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń.
„Wizerunek Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego poprzez podkreślenie patriotycznego oraz etycznego aspektu jego postawy i działań, będzie istotnym motywem kreowania pozytywnego wizerunku wspólnoty samorządowej Lubonia” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Edmund Bojanowski (1814-1871) był ziemianinem, mieszkańcem ziemi gostyńskiej i gorącym patriotą. Jako organicznik współtworzył tzw. „Kasyno Gostyńskie”, w którym pod pozorem życia towarzyskiego prowadził działalność w obronie polskości. Był członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej, które pomagało młodym, zdolnym, ale biednym uczniom. Zakładał także czytelnie wiejskie, by mieszkańcy mieli kontakt z językiem polskim, tworzył ochronki dla dzieci wiejskich, a także zbierał pieśni ludowe Wielkopolski, opisywał zwyczaje i obrzędy, zachowując je dla przyszłych pokoleń.

Założył także Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którego siedziba mieści się w Luboniu, tak samo jak grób Edmunda Bojanowskiego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: