List otwarty do zastępcy prezydenta Poznania. „Wnosimy o kontrolę remontów i wykonawców”

Aleje Marcinkowskiego remont Poznań fot. Sławek Wąchała

Stowarzyszenie Plac Wolności wystosowało list otwarty do Jędrzeja Solarskiego, zastępcy prezydenta Poznania, ponieważ przejął kontrolę i nadzór nad remontami w centrum. W liście działacze apelują o kontrolę remontów, a także podanie konkretnych terminów ich zakończenia.

– Wnosimy do Zastępcy Prezydenta o kontrolę trwających remontów i ich wykonawców, czekamy na podanie konkretnych dat zakończenia działań PIMu w ramach Programu Centrum oraz rewaloryzacji Starego Rynku oraz terminu uruchomienia, tak dawno nie widzianej w centrum, komunikacji miejskiej – wylicza Maria Sokolnicka-Guzek ze Stowarzyszenia Plac Wolności. – Oczekujemy opinii dotyczącej zamykania dziesiątek firm w sercu miasta. Poinformowaliśmy Prezydenta Solarskiego o prowadzeniu inwestycji przez PIM z naruszeniem prawa (dot. łamania ustawy Prawo łowieckie i zarządzenia PMP 399/2022P), co wymaga natychmiastowej interwencji. Dalsze tolerowanie takiego stanu rzeczy może doprowadzić do dużych strat materialnych, w tym utraty środków unijnych, co byłoby dowodem marnotrawienia środków publicznych na olbrzymią skalę.

Społecznicy mają także nadzieję, że dzięki nowemu nadzorowi dojdzie do odbudowy tkanki miejskiej, szczególnie w centrum Poznania. „Przez lata bowiem nie zauważyliśmy działań z zakresu realnej rewitalizacji, tak potrzebnej na zdegradowanym obszarze śródmieścia” – podsumowują.

Oto treść listu:

„LIST OTWARTY
W związku z planowanym przejęciem przez Pana nadzoru nad remontami w centrum miasta – nad realizacją Programu Centrum i pracami towarzyszącymi oraz remontem Starego Rynku prowadzonych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji zwracamy się w imieniu Stowarzyszenia Plac Wolności oraz mieszkańców Poznania o:

1. przedstawienie raportu o aktualnej sytuacji remontowej, w tym o zmianach zakresów, kosztów, terminów zakończenia prac oraz występujących problemach mających wpływ na prowadzenie prac ( problemach innych niż inflacja i wojna w Ukrainie). Prosimy o upublicznienie audytu sytuacji remontowej, który zostanie Panu przedstawiony w momencie przejęcia nowego zakresu obowiązków.

Sposób, jakość oraz rosnące koszty remontowe powodujące wzrost zadłużenia miasta wymagają wyjaśnień i zmian. Niestety dotychczasowe działania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz inwestora zastępczego czyli spółki PIM w ramach inwestycji Program Centrum oraz remontu Starego Rynku budzą olbrzymie zastrzeżenia strony społecznej i dotyczą wielu płaszczyzn: niekompetencji merytorycznej, nadzorczej i wykonawczej.

Podejmowane działania oraz zaniechania ww. narażają Miasto Poznań na olbrzymie straty. Obserwowane próby działań niezgodnych z regulacjami prawnymi, zarówno obowiązującym ustawodawstwem, jak i prawem lokalnym, wymaga natychmiastowej interwencji. Dalsze tolerowanie takiego stanu rzeczy może doprowadzić do dużych strat materialnych, w tym utraty środków unijnych, co byłoby dowodem marnotrawienia środków publicznych na olbrzymią skalę.

2. przedstawienie realnego planu rewitalizacji, którego potrzebuje centrum Poznania – w obszarach niezwiązanych z remontowaniem nawierzchni ani też nie w zakresie innych prac ziemnych, a w sferze wzmocnienia statusu centrum w obszarach kultury, sztuki, nauki, działań prospołecznych, działań przede wszystkim wzmacniających mieszkańców oraz przedsiębiorców z rejonu Starego Miasta.

Centrum wymaga troski i prawdziwych działań rewitalizacyjnych, tym powinno zajmować się Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, które zostało przekazane w Pana ręce z rąk Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego i to w Pana obowiązkiem jest sprawna i pilna rewitalizacja Poznania. Obszar centrum jest zdegradowany, a wydłużające się remonty oraz ich olbrzymia kumulacja jedynie pogłębiają stan podupadania miejskiej tkanki, tak ważnej dla wszystkich Poznaniaków. Oczekujemy stworzenia kryzysowego planu rewitalizacji, odnowy, naprawy serca naszego miasta. Prosimy jednak mieć na uwadze, iż nie ma prawdziwej rewitalizacji miast bez szerokiego udziału społeczeństwa, mieszkańcy muszą być włączeni w proces tworzenia planu rewitalizacji.

3. podanie dokładnych dat zakończenia trwających prac remontowych oraz daty powrotu transportu publicznego na wszystkich liniach w pełnym zakresie w rejonie centrum.

4. ustosunkowanie się do sytuacji exodusu podmiotów gospodarczych z rejonów remontowanych, zamykania firm spowodowanego remontami – jak bezapelacyjnie wskazują osoby kończące działalność gospodarczą w centrum.

5. uruchomienie kontroli nadzorczej w spółce PIM w związku ze sposobem prowadzenia remontów przez inwestora zastępczego w odniesieniu do działań remontowych prowadzonych na terenie Starego Miasta.Przejęcie przez Pana nadzoru nad działaniami określonymi zadaniami Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania powinno skutkować nową, otwartą postawą ze strony miejskiego zarządu połączoną z rzetelną, bezpośrednią komunikacją dotyczącą trwających od lat remontowych działań magistratu, które utrudniają normalne funkcjonowanie i spokojne życie w sercu Poznania.

Wnoszę o udzielenie powyższych informacji w celu ponownego ich wykorzystania w celu upublicznienia pozyskanych danych przy okazji działań statutowych Stowarzyszenia Plac Wolności, w tym w mediach społecznościowych, podczas spotkań, debat oraz w dalszej korespondencji.”

Podziel się:

Ostatnio dodane: