sobota, 9 grudnia, 2023

Licencjat w ciągu roku. Niezwykły student UAM

Karol Wapniarski z UAM w ciągu roku zrealizował cały program studiów licencjackich i obronił pracę na ocenę bardzo dobrą. “Sytuacja taka praktycznie nie zdarza się na polskich uczelniach” – informują MISHiS UAM, bo tam studiuje rekordzista.

“Z nieskrywaną dumą możemy się pochwalić, że student I roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM Karol Wapniarski zrealizował w roku akademickim 2022/23 cały program studiów licencjackich i obronił pracę dyplomową na ocenę bardzo dobrą!!!” – informują MISHiS UAM Poznań na swoim profilu na Facebooku. – “Tutorem pana Karola w toku studiów MISHiS był prof. Aleksander W. Mikołajczak. Sytuacja taka praktycznie nie zdarza się na polskich uczelniach. Przejść proces rekrutacyjny na studia, zrealizować cały program studiów, napisać i obronić pracę licencjacka i zrekrutować się na studia magisterskie w przeciągu dwunastu miesięcy?”.

Karol Wapniarski biegle porozumiewa się w siedmiu językach oraz dokonuje tłumaczeń (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, łaciński i starogrecki).

Warto dodać, że błyskawiczny licencjat to nie jedyne jego wyróżnienie: w styczniu tego roku otrzymał prestiżowe stypendium BESTStudentGRANT – laureaci tego konkursu otrzymują grant w wysokości do 5 tys. zł na realizację swojego autorskiego projektu badawczego.

BESTStudentGRANT to konkurs dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Wśród sześciu młodych naukowców, których wyłoniła komisja konkursowa, znalazł się także Karol Wapniarski jako reprezentant Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Filozoficznego UAM z projektem “Filozoficzne aspekty koncepcji znaczenia w językoznawstwie kognitywnym: studium historyczno-porównawcze”.

Źródło: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM
Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoLicencjat w ciągu roku. Niezwykły student UAM