Letnie prace w poznańskich placówkach edukacyjnych. Gdzie będą remonty boisk i placów zabaw?

plac zabaw fot. UMP

Czas wakacji to czas remontów szkół i przedszkoli – ale nie tylko budynków. Remontowane jest także otoczenie placówek, w tym place zabaw i boiska szkolne. Wszystkie będą gotowe i bezpieczne przed początkiem nowego roku szkolnego.

Remont oznacza wymianę nawierzchni, remont lub wymianę urządzeń na szkolnych placach zabaw, a także budowę nowych bieżni czy dodatkowe nasadzenia zieleni. Wyremontowane zostaną także ogrodzenia i obiekty małej architektury.

Remonty i modernizacje placów zabaw i miejsc gier zaplanowano w przedszkolach nr 4, 14, 20, 21, 65, 77, 81, 98, 129, 148 i 178 oraz w szkołach podstawowych nr 10, 15 i 80. Z kolei boiska zostaną wyremontowane w zespołach szkołno-przedszkolnych nr 1 i 5, Zespole Szkół nr 5 przy ul. Różanej, szkołach podstawowych nr 61 i 80 oraz III LO. Zmodernizowane zostaną także sale gimnastyczne w szkołach podstawowych nr 27 i 66, a odnowiony blok sportowy w SP72. Z kolei przy SP3 powstanie miasteczko ruchu drogowego.

Remonty boisk i placów zabaw odbywają się także w ramach konkursu grantowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta, czyli osiedli. Tu zostaną wyremontowane boiska przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, zbudowane od podstaw przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 5, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 powstanie zielony dziedziniec zamiast obecnego betonowego, a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 – zielona droga do szkoły.

Z kolei w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego za prawie 5 mln zł powstanie “Małpi Gaj na Winogradach” w XX Liceum Ogólnokształcącym, zmodernizowane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 i w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, gdzie zaplanowano także budowę kolorowego dziedzińca sportowo-rekreacyjnego i powstanie centrum dobrych praktyk. Przy SP68 powstanie plac zabaw dla szkoły integracyjnej, przy przedszkolu nr 93 infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w Zespole Szkół Odzieżowych zostanie wyremontowana sala gimnastyczna, a przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 59, Szkole Podstawowej nr 60, Szkole Podstawowej nr 78 i Szkole Podstawowej nr 60 – zielone fyrtle.

Remontów i modernizacji w mieście będzie więcej – w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 135 mln zł. Zakończenie większości z nich planowane jest na początek września.

Podziel się: