Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Leszno: Nowe drogi rowerowe w regionie

– Budowa ścieżek rowerowy to naprawdę istotny wkład w ochronę klimatu – powiedział dziś marszałek Marek Woźniak, podpisując umowy o dofinansowanie unijne z WRPO 2014+ budowy dróg rowerowych w Lesznie, Rawiczu i Krzemieniewie.

Marszałek podczas wizyty w Rawiczu i Lesznie podpisał umowy z z Adamem Sperzyńskim, starostą rawickim, Jarosławem Wawrzyniakiem, starostą leszczyńskim oraz Radosławem Sobeckim, wójtem gminy Krzemieniewo nie tylko na budowę dróg rowerowych, ale także na poprawę infrastruktury rowerowej w zachodniej Wielkopolsce. Wręczył także symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 5 mln zł, bo tyle będą kosztować zaplanowane inwestycje.

– W Wielkopolsce, nazwijmy ją, zachodniej budowa sieci ścieżek rowerowych rozwija się najbardziej dynamicznie – zauważył marszałek.

Ponad 3,2 mln zł przeznaczy powiat rawicki na budowę ścieżek rowerowych w ciągach ulic Sienkiewicza i Poznańskiej w Rawiczu oraz ul. Śląskiej w Masłowie. Projekt „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” jest kontynuacją działań władz powiatu, które systematycznie inwestują w poprawę infrastruktury rowerowej. Tym razem dofinansowanie wyniesie prawie 2,5 mln zł. Realizacja tej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, dzięki ograniczeniu wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej i rowerowej.

Z kolei prawie 890 tys. zł z WRPO 2014+ trafi do powiatu leszczyńskiego na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w Święciechowej w kierunku Gołanic o długości 1,69 km oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4771P od ronda w miejscowości Święciechowa do wiaduktu w Wilkowicach – o długości 0,89 km. Dodatkowo wybudowane zostanie miejsce przesiadkowe zlokalizowanie w Gołanicach. Inwestycja przewiduje również powstanie miejsca do parkowania rowerów (typu Bike&Ride), a także wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów w ramach obiektu Park&Ride. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,2 mln zł.

– Leszczyńskie jest liderem, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych i robi to w sposób systemowy, który pozwala mówić o tym, że wkrótce będzie tu cała sieć połączonych ze sobą ścieżek rowerowych – powiedział w Lesznie marszałek.

Na mobilność miejską stawia również gmina Krzemieniewo, która wybuduje ścieżkę rowerową na odcinku Krzemieniewo – Nowy Belęcin o długości prawie 1,5 km. Dodatkowo na trasie zostanie wymienione oświetlenie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mieli ułatwiony dojazd do przystanku autobusowego oraz stacji kolejowej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie – ponad 1,3 mln zł.

W Rawiczu marszałek zwrócił uwagę na fakt, że ścieżki rowerowe to nie tylko kwestia ochrony klimatu, ale także działanie związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.
– Nasze drogi były budowane stosunkowo dawno, wiele z nich nie zawiera szerokiego pasa drogowego, na którym pieszy czy rowerzysta może poczuć się bezpiecznie – podsumował marszałek. – Budowanie równoległej ścieżki rowerowej to rozwiązanie, które często pozwoli ratować życie czy zdrowie, dlatego warto w nie inwestować.

UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze