sobota, 24 lutego, 2024

Lepsza ochrona dla parku. Radni uchwalili plan

Podczas wtorkowej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Osiedle Przyjaźni – część północna” A. Jego zapisy pozwolą lepiej zabezpieczyć park im. Władysława Czarneckiego na os. Przyjaźni.

Plan “Osiedle Przyjaźni – część północna” A obejmuje część miasta położona między ulicami Księcia Mieszka I, Alei Solidarności, ul. K. Rylejewa i ul. A. Hercena. Jego powierzchnia wynosi około 19 hektarów. Właśnie na tym terenie położony jest park im. Władysława Czarneckiego, a jego ochrona, w tym układu alejowego drzew i zieleni wewnątrz osiedla, była głównym celem planu. Zgodnie z jego zapisami nie można tam też zagęszczać zabudowy.

Na tym terenie w południowo-zachodniej części, znajdują się budynki mieszkalne osiedla Przyjaźni, klinika weterynaryjna, budynek wielorodzinny i parking, a we wschodniej części pętla tramwajowa, budynek mieszkalny i budynki usługowe.

“Wzdłuż ul. Ks. Mieszka I utrzymano lokalizację parkingu oraz strefę wysokiej zieleni na styku z zabudową wielorodzinną” – informują miejscy urzędnicy. – “Na terenie dziś użytkowanym jako parking, została w 2017 roku wydana decyzja o warunkach zabudowy na stację paliw płynnych. Ze względu na postulaty wielu mieszkańców oraz w oparciu o analizę występowania stacji benzynowych na tym obszarze, plan nie respektuje tej decyzji, co zostało uwzględnione w prognozie skutków finansowych. Przy ul. Rylejewa przewidziano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, natomiast przy pętli tramwajowej “Połabska”, gdzie obecnie znajduje się teren wymagający uporządkowania, w zapisach planu dopuszczone są dwa warianty zagospodarowania – zabudowa usługowa albo parking naziemny”.

Źródło: UMP
Strona głównaPoznańLepsza ochrona dla parku. Radni uchwalili plan