Łatwiejszy wynajem mieszkań w Poznaniu? Miasto utworzy agencję

fot. Sławek Wąchała

Poznańscy radni zadecydowali o utworzeniu Społecznej Agencji Najmu (SAN), która ma być nowym narzędziem miasta do prowadzenia polityki mieszkaniowej. Ma ułatwić poznaniakom wynajęcie mieszkania i zwiększyć ofertę lokali mieszkalnych na rynku. W jaki sposób?

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Działalność SAN polegać będzie na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Zgodnie z regulacjami przyjętymi wyżej wymienioną ustawą, projekt uchwały określa: kryteria uprawniające osobę fizyczną do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu społecznej agencji najmu oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów, zasady ubiegania się osób fizycznych o zawarcie umowy najmu, jak również kryteria, których spełnienie uprawnia dotychczasowego najemcę do zawarcia nowej umowy najmu i sposób weryfikacji ich spełnienia”.

Jak wyjaśniła Radiu Poznań Katarzyna Kaszubowska, dyrektor Biura Spraw Lokalowych UMP, dzięki SAN osoby wynajmujące taki lokal są zwolnione z podatku dochodowego i podatku VAT. Z kolei SAN jest dla nich gwarancją, że czynsz będzie regularnie opłacany, a w przypadku dewastacji – opłacony remont. Inicjatywa jest też korzystna dla najemców, ponieważ oni będą się mogli starać o dopłatę do czynszu w Poznańskim Centrum Świadczeń – a w przypadku lokalu o powierzchni 50 metrów kwadratowych taka dopłata może wynieść nawet 500 złotych. Bo oferta SAN jest skierowana przede wszystkim do osób o średnich i niższych dochodach, osoby w trudnej sytuacji życiowej, uchodźcy czy rodziny wielodzietne, których nie stać na kupno czy wynajem mieszkania na wolnym rynku.

Zasady takiego najmu opracowało Biuro Spraw Lokalowych w porozumieniu z ZKZL oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego. Chętni będą musieli złożyć wniosek, będą także mogli ubiegać się o dopłatę do czynszu najmu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start, jeśli wystąpią ze stosownym wnioskiem po zawarciu umowy najmu.

„Planuje się wprowadzenie programu SAN w formie pilotażowej (ok. 100 lokali)” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. – „Dzięki funkcjonowaniu SAN nastąpi zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez Miasto Poznań wydatków na budowę nowych lokali. W konsekwencji rozszerzy się oferta mieszkaniowa dla osób o niskich i średnich dochodach, dla których zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych stanowi nadmierne obciążenie budżetowe. Formuła SAN stanowi uzupełnienie działań w zakresie budownictwa komunalnego i może przyczynić się do zmniejszenia liczby osób oczekujących na najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania”.

 

Podziel się: